Facebook

Úvod > Projekty > Modernanizace občanské vybavenosti > Rekonstrukce čp. 70 v Jilemnici pro potřeby sociálního bydlení

Rekonstrukce čp. 70 v Jilemnici pro potřeby sociálního bydlení


Projekt „Rekonstrukce čp. 70 v Jilemnici pro potřeby sociálního bydlení“ je spolufinancován Evropskou unií.


Název projektu: Rekonstrukce čp. 70 v Jilemnici pro potřeby sociálního bydlení

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/18_107/0010756

Název výzvy: 5. Výzva MAS "Přiďte pobejt!"-IROP-Investice do sociálních služeb-II (vazba na výzvu ŘO IROP č. 85)

 

Cílem projektu je zajistit dostupnost nájemního bydlení pro osoby v bytové nouzi, které nemají vzhledem ke svým nepříznivým životním podmínkám přístup k důstojnému bydlení. Nedílnou součástí sociálního bydlení v Jilemnici, bude kontinuální sociální práce. Sociální pracovníci Městského úřadu Jilemnice budou klienta podporovat v jeho soběstačnosti, s klientem budou systematiky pracovat na posílení kompetencí v oblasti bydlení. Záměrem je předcházet dalšímu propadu klientů (zejména do dluhových pastí) a sociálnímu vyloučení. Díky projektu budou vytvořeny podmínky pro začleňování osob v bytové nouzi zpět do společnosti.

Výsledkem projektu je zlepšení situace klientů, kteří řeší bytovou otázku, tj. mají výpověď z nájemního bytu, žijí v nevyhovujícím bydlení, popř. na ulici. Dojde k vybudování 4 bytových jednotek, pro jejichž užívání budou nastavena taková pravidla, aby osoby z cílové skupiny mohly žít v důstojných podmínkách a aby se naučili žít v nájemním bytě.

 

Harmonogram realizace projektu: únor 2020březen 2021

Celkové náklady projektu (ze žádosti o dotaci): 4 853 710,48 Kč

Dotace z ERDF (ze žádosti o dotaci): 3 713 470,96 Kč

 

Kontakty:

Ing. Martin Šnorbert – vedoucí odboru rozvoje, investic a majetku,
tel: 481 565 127, e-mail: snorbert@mesto.jilemnice.cz

Bc. Daniela Rejlová – projektový manažer,
tel: 481 565 212, e-mail: rejlova@mesto.jilemnice.cz

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
23.02.2021Pravidla pro nakládání se sociálními byty – Komenského čp. 70 (typ: PDF, velikost: 122.11 Kb)
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.