Facebook

Úvod > Projekty > Modernanizace občanské vybavenosti > Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území LK

Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje – 2. etapa

V září 2008 se začal realizovat projekt „Revitalizace školních hřišť a jejich vybavení na území Libereckého kraje – 2. etapa“ podaný Libereckým krajem v rámci Finančních mechanismů EHP/Norska. Projekt je podpořen grantem  z Norského finančního mechanismu a je spolufinancován z finančních zdrojů Libereckého kraje.

Předmětem projektu je revitalizace hřišť 27 mateřských škol na území Libereckého kraje, a to z důvodu jejich zastaralosti a nevyhovujícího technického stavu. Na hřištích bude provedena demontáž nevyhovujících prvků v havarijním stavu. Hřiště budou vybavena prvky novými, atraktivními, vhodnými a prospěšnými pro věkovou kategorii dětí využívajících jednotlivá hřiště. Společně budou vybudována technická zázemí hřišť. Projekt bude realizován v letech 2008- 2009.

Financování: Celkové oprávněné výdaje projektu činí 421 038 EUR, výše přiděleného grantu 357 882 EUR - 85 % prostředků z FM Norska, 15 % spolufinancováno Libereckým krajem.

Realizátor projektu:  Liberecký kraj (www.kraj-lbc.cz)

Partneři projektu:

Město Jilemnice (www.mestojilemnice.cz), zde budou revitalizována 3 hřiště v následujících zařízeních:

 • Mateřská škola Jilemnice, Spořilovská 994, příspěvková organizace
 • Mateřská škola, odloučené pracoviště Zámecká 232, Jilemnice
 • Mateřská škola, odloučené pracoviště Valteřická 716, Jilemnice

Město Jablonec nad Nisou (www.mestojablonec.cz), zde bude revitalizován 15 hřišť v následujících zařízeních:

 • Mateřská škola, odloučené pracoviště Československé armády 37, Jablonec nad Nisou
 • Mateřská škola, odloučené pracoviště Slunečná 9, Jablonec nad Nisou
 • Mateřská škola, odloučené pracoviště Mechová 10, Jablonec nad Nisou
 • Mateřská škola, odloučené pracoviště 28. října 16, Jablonec nad Nisou
 • Mateřská škola, odloučené pracoviště Dolní 3969, Jablonec nad Nisou
 • Mateřská škola, odloučené pracoviště Husova 3, Jablonec nad Nisou
 • Mateřská škola, odloučené pracoviště Pasířská 10, Jablonec nad Nisou
 • Mateřská škola, odloučené pracoviště Tichá 19, Jablonec nad Nisou
 • Mateřská škola, odloučené pracoviště Lovecká 11, Jablonec nad Nisou
 • Mateřská škola, odloučené pracoviště Střelecká 14, Jablonec nad Nisou
 • Mateřská škola, odloučené pracoviště Zámecká 10, Jablonec nad Nisou
 • Mateřská škola, odloučené pracoviště Arbesova 50, Jablonec nad Nisou
 • Mateřská škola, odloučené pracoviště Jugoslávská 13, Jablonec nad Nisou
 • Mateřská škola, odloučené pracoviště Švédská 14, Jablonec nad Nisou
 • Mateřská škola, odloučené pracoviště Havlíčkova 4, Jablonec nad Nisou

Město Česká Lípa (www.mucl.cz), zde bude revitalizováno 5 hřišť v následujících zařízeních:

 • Mateřská škola, odloučené pracoviště Dolní Libchava 107, Česká Lípa, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Sovička, odloučené pracoviště Eliášova 1527, Česká Lípa, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Šikulka, Česká Lípa, Moskevská 2434, Česká Lípa, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace
 • Mateřská škola, Česká Lípa, Severní 2214, příspěvková organizace

Město Turnov (www.turnov.cz), zde budou revitalizována 4 hřiště v následujících zařízeních:

 • Mateřská škola Turnov, J. Palacha 1931, okres Semily
 • Mateřská škola Turnov-Mašov, U Školy 85, okres Semily
 • Mateřská škola Turnov, Kosmonautů 1640, okres Semily
 • Mateřská škola Turnov, Bezručova 590, okres Semily

 

Logo Norway Grants

Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu.
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.