Facebook

Úvod > Město Jilemnice > Mobilní rozhlas

Mobilní rozhlas

V souvislosti se zlepšováním informovanosti občanů nabízí město Jilemnice službu v podobě Mobilního rozhlasu. Registrovaní občané budou zdarma dostávat informace o důležitých aktualitách, a to prostřednictvím e-mailu, SMS zprávy nebo hlasové zprávy.

Zájemci o službu Mobilního rozhlasu se mohou zaregistrovat do systému přes webový odkaz https://mestojilemnice.mobilnirozhlas.cz nebo odevzdáním vyplněného registračního letáku.

Letáky jsou k dispozici na podatelně městského úřadu (budova A), na pokladně (budova C) a v IC na náměstí. Na těchto místech mohou zájemci o službu vyplněné letáky také odevzdat k zanesení do systému. Postupně budou letáky distribuovány i na další místa, o nichž budeme informovat na webových stránkách města a na městském facebooku.

Co Vás čeká za zprávy?

Informace z úřadu

  • Upozornění na odstávky vody
  • Výpadky elektrické energie či plynu
  • Čištění ulic
  • Umístění kontejnerů na bioodpad
  • Změny úředních hodin institucí
  • Uzavírky silnic
  • Upozornění na termíny a povinnosti a další důležité informace z úřadu

Významné kulturní a sportovní akce

  • Pozvánky a informace k významným akcím společenského, kulturního a sportovního charakteru

Akce Zdravého města Jilemnice

  • Pozvánky a informace ke kulatým stolům, veřejnému fóru, přednáškám a kampaním Zdravého města

Krizové informace

  • Důležité zprávy při mimořádných událostech (povodeň, vichřice, apod.)

Kontaktní osoba

Mgr. Jana Mičkalová, správce mobilního rozhlasu
e-mail: mickalova@mesto.jilemnice.cz, tel.: 481 565 254, 778 500 080

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.