Facebook

Úvod > Projekty > Modernanizace občanské vybavenosti > Údržba a doplnění sítě sběrných nádob na tříděný odpad

Údržba a doplnění sítě sběrných nádob na tříděný odpad

Při vytváření nových a obnovování stávajících sběrných míst na separované odpady se v současné době uvažuje i estetický vzhled separačních míst. Vybudované zpevněné plochy, přístřešky kontejnerových stání budou působit nejenom na občany bydlící v okolí, ale budou také motivovat lidi ke třídění odpadů a udržování pořádku v okolí kontejnerů.

Účelem projektu je:

Vybudování nových zpevněných ploch u 3 kontejnerových stání:

  • stání ul. Valteřická u MŠ Hrabačov: požadavek na vybudování zpevněného místa vzešel od občanů části města Jilemnice, Hrabačov;
  • stání ul. J. Buchara: nová zpevněná plocha vznikne cca 10 m od stávajícího kontejnerového stání před prodejnou Tesco, na tomto kontejnerovém stání je velké množství kontejnerů, často je tu nepořádek a navíc kontejner na elektro brání ve výhledu při odbočování vozem, vybudováním nové zpevněné plochy se stání rozdělí na dvě místa, bude možná lepší manipulace s kontejnery, zlepší se přístupnost pro úklid kontejnerů i pro možnost třídění odpadů;
  • stání ul. Žižkova – Sportovní: nachází se na průtahu městem, poblíž dětského hřiště, povrch je značně nerovný a často zde dochází k převrácení kontejnerů.

Rozšíření a úprava zpevněných ploch u 2 kontejnerových stání:

  • stání ul. Ke Stadionu - Tkalcovská: na tomto stanovišti dojde k přidání 2 nádob na tříděný odpad, proto je zapotřebí současnou plochu rozšířit a upravit;
  • stání ul. Hanče a Vrbaty, Hrabačov: stání při silnici I/14, velké množství kontejnerů, které je třeba seřadit vedle sebe pro snadnější manipulaci, proto zde rozšíříme zpevněnou plochu stávajícího stání.

Vybudování krytého kontejnerového stání:

  • stání ul. Na Drahách: stání je v blízkosti nové bytové zástavby, přístřešek bude především estetickým pojítkem pro okolní prostředí;
  • stání ul. Čsl. Legií – K Vejrychovsku: stání se nachází poblíž silnice II/293 a obchodního řetězce, je velmi frekventované a často zde vzniká nepořádek, vybudováním přístřešku bude prostor kontejnerového stání oddělen od přilehlého bytového domu.

 

  • Harmonogram realizace projektu: duben 2017 – září 2018
  • Celkové náklady projektu: 267 884,32 Kč
  • Dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje: 120 000,00 Kč

 

Odpovědná osoba:

Ing. Ilona Šolcová - odpadový referent,
tel: 481 565 206, e-mail: solcova@mesto.jilemnice.cz

Ing. Petra Novotná - projektový manažer,
tel: 481 565 212, e-mail: novotna.petra@mesto.jilemnice.cz

 

Tento projekt byl podpořen z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů, jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů.

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.