Facebook

Úvod > Městský úřad > Odbory úřadu > Odbor vedení úřadu > Krizové řízení

Krizové řízení

Foto zřícené budovy

Čísla tísňového volání

  • 112 - Evropské tísňové volání 
  • 150 - Hasiči
  • 155 - Záchranná služba
  • 156 - Městská policie (stálá služba Turnov)
  • 158 - Policie ČR

Krizové řízení je nedílnou součástí řízení státu, organizace či jiné instituce. Jeho cílem je předcházet vzniku možných kritických situací, zajistit všeobecnou přípravu na zvládnutí potenciálně možných kritických situací, zajistit jejich zvládnutí v rámci vlastní působnosti orgánu krizového řízení a úkolů uložených vyššími orgány krizového řízení, nastartovat obnovu a další rozvoj. Aktuálně a v širších souvislostech je krizové řízení chápáno jako nástroj pro zajištění trvale udržitelného rozvoje společnosti, organizace území a státu.

Krizové řízení je na Městskému úřadu v Jilemnici součástí odboru vedení úřadu. Činnost v této oblasti je zaměřena především na plnění úkolů státní správy v přenesené působnosti obce s rozšířenou působností na úseku krizového plánování, přípravy na činnost při krizových situacích a branné politiky státu. V praxi to znamená například vytváření podmínek, příprava a zhodnocení podkladů pro činnost bezpečnostní rady, příprava činnosti krizového štábu, celková koordinace při vytváření havarijní a krizové dokumentace (plánů) obce s rozšířenou působností, spolupráce se základními i ostatními složkami integrovaného záchranného systému včetně Armády České republiky, spolupráce na úseku havarijní a krizové připravenosti s právnickými a fyzickými osobami (dále viz. působnost). Při vzniku mimořádných událostí je úkolem krizového řízení koordinovat její průběh ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému, orgány veřejné správy, fyzickými a právnickými osobami.

Kontakt

Mgr. Jana Seifertová
odbor kancelář tajemníka

  • telefon:  481 565 254 
  • mobil:  605 403 567  
  • e-mail:  seifertova@mesto.jilemnice.cz
  • Městský úřad Jilemnice, budova C, 1. patro, kancelář č. 254, Nám. 3. května 228, 514 01  Jilemnice
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.