Facebook

Úvod > Úřední deska

Úřední deska

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
04.07.2022Dražební vyhláška - 124 EX 10464/11-305 (typ: PDF, velikost: 164.51 Kb)
30.06.2022Uzavření kompostárny 4. 7. 2022 (typ: PDF, velikost: 385.48 Kb)
24.06.2022Odvoz elektroopadu od domu (typ: PDF, velikost: 509.65 Kb)
24.06.2022Výzva pro uživatele plechových a neočipovaných nádob (typ: PDF, velikost: 455.03 Kb)
10.06.2022Zrušení provozních hodin na kompostárně dne 13. 6. 2022 (typ: PDF, velikost: 386.10 Kb)
06.06.2022Svozový kalendář odpadových nádob od domu - 2. pololetí 2022 (typ: PDF, velikost: 805.92 Kb)
03.06.2022Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci SD Jilmu na rok 2022 a 2023 (typ: PDF, velikost: 297.82 Kb)
27.05.2022Odvoz elektroopadu od domu (typ: PDF, velikost: 510.73 Kb)
20.05.2022Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Jilemnice na roky 2023- 2026 (typ: XLSX, velikost: 35.55 Kb)
Usnesení č. 3/31ZM/22 ze dne 18. 5. 2022
16.05.2022Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku na sociální služby - Benecko (typ: PDF, velikost: 708.23 Kb)
13.05.2022Žádost o vyjádření ke stavebnímu řízení dle zákona o odpadech (typ: DOC, velikost: 42.00 Kb)
05.05.2022TERMÍN VÝDEJE PLASTOVÝCH NÁDOB NA SKO, PLAST A PAPÍR (typ: PDF, velikost: 451.82 Kb)
27.04.2022Zapojte se do tvorby pocitové mapy! (typ: PDF, velikost: 830.90 Kb)
26.04.2022Záměr výpůjčky (typ: PDF, velikost: 362.04 Kb)
25.04.2022Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - charitní taxi (typ: PDF, velikost: 374.19 Kb)
19.04.2022Termíny jednání Rady města v 1. pololetí 2022 (typ: PDF, velikost: 235.96 Kb)
19.04.2022Uzavření sběrného dvoru! (typ: PDF, velikost: 249.76 Kb)
19.04.2022Zápis z jednání komise životního prostředí - duben 2022 (typ: PDF, velikost: 346.15 Kb)
14.04.2022Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na spolufinancování Pečovatelské služby Jilemnice na rok 2022 - Víchová nad Jizerou (typ: PDF, velikost: 257.22 Kb)
14.04.2022Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na spolufinancování Pečovatelské služby Jilemnice na rok 2022 - Studenec (typ: PDF, velikost: 162.50 Kb)
14.04.2022Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na spolufinancování Pečovatelské služby Jilemnice na rok 2022 - Roztoky u Jilemnice (typ: PDF, velikost: 257.74 Kb)
14.04.2022Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace VHS na rok 2022 (typ: PDF, velikost: 310.86 Kb)
Poskytnutí investiční dotace na realizaci akce "Jilemnice - obnova VH sítí v ulici Hanče a Vrbaty"
14.04.2022Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí investiční dotace VHS na rok 2021 (typ: PDF, velikost: 370.60 Kb)
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace "Spořilov II.etapa"
12.04.2022Změna termínu svozu papíru z nádob od domu! (typ: DOCX, velikost: 11.87 Kb)
12.04.2022Změněný svozový kalendář nádob od domu (typ: PDF, velikost: 705.75 Kb)
07.04.2022Čipování nádob na směsný komunální odpad!! (typ: PDF, velikost: 501.20 Kb)
04.04.2022Zápis z KV č. 20 ze dne 17.1.2021 (typ: PDF, velikost: 143.60 Kb)
Zápis z KV č. 20 ze dne 17.1.2021
04.04.2022Zápis z KV č. 21 ze dne 21.2.2022 (typ: PDF, velikost: 148.00 Kb)
Zápis z KV č. 21 ze dne 21.2.2022
01.04.2022Zápis z komise kultury a školství z 24. 3. 2022 (typ: PDF, velikost: 56.49 Kb)
Zápis z komise kultury a školství z 24. 3. 2022
30.03.2022Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí příspěvku na sociální služby - Mříčná (typ: PDF, velikost: 283.21 Kb)
25.03.2022Odvoz elektroodpadu od domu (typ: PDF, velikost: 509.50 Kb)
24.03.2022Deratizace jaro 2022 (typ: PDF, velikost: 198.25 Kb)
21.03.2022Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na sociální služby - Jablonec nad Jizerou (typ: PDF, velikost: 290.49 Kb)
18.03.2022Výzva uživatelům plechových popelnic! (typ: PDF, velikost: 411.50 Kb)
17.03.2022Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace CMJ z.s. (typ: PDF, velikost: 277.19 Kb)
15.03.2022Akce "Ukliďme Jilemnici" (typ: PDF, velikost: 708.23 Kb)
11.03.2022První svoz bioodpadu z hnědých nádob 2022 (typ: PDF, velikost: 212.76 Kb)
09.03.2022Vyrozumění o těžbě dříví (typ: DOC, velikost: 57.00 Kb)
dle § 33 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
09.03.2022Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Semily - aktualizovaný seznam nemovitých věcí (typ: PDF, velikost: 359.57 Kb)
09.03.2022Doporučený vzor vedení lesní hospodářské evidence pro drobné vlastníky lesů (typ: XLSX, velikost: 31.12 Kb)
07.03.2022Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na sociální služby - Svojek (typ: PDF, velikost: 283.15 Kb)
07.03.2022Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na sociální služby - Horní Branná (typ: PDF, velikost: 293.11 Kb)
11.02.2022Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci SD Jilmu na rok 2022 (typ: PDF, velikost: 254.33 Kb)
09.02.2022Odpadové hospodaření města 2021 (typ: PDF, velikost: 422.82 Kb)
02.02.2022Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na sociální služby - Víchová nad Jizerou (typ: PDF, velikost: 435.64 Kb)
27.01.2022Časový plán města Jilemnice pro provádění opatření uložených v Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod CZ 05, aktualizace 2020+ (typ: PDF, velikost: 1.05 MB)
25.01.2022Grantový program SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2022 (typ: ZIP, velikost: 793.51 Kb)
Žádosti o dotaci mohou poskytovatelé sociálních služeb předkládat v termínu 1. - 31. 3. 2022, do 14 hodin.
24.01.2022Žádost o poskytnutí dotace z Grantového programu SPORT 2022 (typ: XLSX, velikost: 33.53 Kb)
Žádost o poskytnutí dotace z Grantového programu SPORT 2022
24.01.2022Žádost o poskytnutí dotace z Grantového programu Zdravého města MA21 pro rok 2022 (typ: XLSX, velikost: 38.45 Kb)
Žádost o poskytnutí dotace z Grantového programu Zdravého města MA21 pro rok 2022
24.01.2022Čestné prohlášení o bezdlužnosti (typ: DOCX, velikost: 12.20 Kb)
Čestné prohlášení o bezdlužnosti
21.01.2022Souhrnná zpráva o realizaci dotačního programu Ministerstva kultury ČR (typ: PDF, velikost: 328.06 Kb)
21.01.2022Ochrana ovzduší - závazná stanoviska k nevyjmenovaným zdrojům znečišťování ovzduší na území ORP Jilemnice (typ: XLSX, velikost: 19.29 Kb)
19.01.2022Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na sociální služby - Studenec (typ: PDF, velikost: 342.63 Kb)
19.01.2022Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na sociální služby - Vítkovice v Krkonoších (typ: PDF, velikost: 327.49 Kb)
18.01.2022Svoz vánočních stromků (typ: PDF, velikost: 248.71 Kb)
18.01.2022Omezení úředního dne na Odboru rozvoje, investic a majetku dne 19. 1. 2022 (typ: PDF, velikost: 461.02 Kb)
10.01.2022Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na sociální služby - Bukovina u Čisté (typ: PDF, velikost: 318.40 Kb)
10.01.2022Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na sociální služby - Jestřabí v Krkonoších (typ: PDF, velikost: 293.70 Kb)
10.01.2022Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na sociální služby - Horka u Staré Paky (typ: PDF, velikost: 306.04 Kb)
07.01.2022Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na sociální služby - Čistá u Horek (typ: PDF, velikost: 345.43 Kb)
07.01.2022Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na sociální služby - Kruh (typ: PDF, velikost: 460.77 Kb)
07.01.2022Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na sociální služby - Levínská Olešnice (typ: PDF, velikost: 455.30 Kb)
07.01.2022Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na sociální služby - Martinice v Krkonoších (typ: PDF, velikost: 470.27 Kb)
07.01.2022Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na sociální služby - Peřimov (typ: PDF, velikost: 325.50 Kb)
07.01.2022Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na sociální služby - Poniklá (typ: PDF, velikost: 294.01 Kb)
07.01.2022Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na sociální služby - Rokytnice nad Jizerou (typ: PDF, velikost: 322.35 Kb)
07.01.2022Veřejnoprávní smlouva o příspěvku na sociální služby - Roztoky u Jilemnice (typ: PDF, velikost: 502.92 Kb)
06.01.2022Zápis z KV č. 17 ze dne 11.8.2021 (typ: PDF, velikost: 152.44 Kb)
Zápis z KV č. 17 ze dne 11.8.2021
06.01.2022Zápis z KV č. 18 ze dne 1.9.2021 (typ: PDF, velikost: 121.48 Kb)
Zápis z KV č. 18 ze dne 1.9.2021
06.01.2022Zápis z KV č. 19 ze dne 30.11.2021 (typ: PDF, velikost: 127.12 Kb)
Zápis z KV č. 19 ze dne 30.11.2021
06.01.2022Seznam stanovišť tříděných odpadů k 1. 1. 2022 (typ: PDF, velikost: 596.49 Kb)
06.01.2022Provozní doba sběrného dvora 2022 (typ: PDF, velikost: 457.97 Kb)
06.01.2022Ceník služeb sběrného dvora 2022 (typ: PDF, velikost: 496.30 Kb)
05.01.2022Zápis z komise kultury a školství z 6. 10. 2021 (typ: PDF, velikost: 71.10 Kb)
Zápis z komise kultury a školství z 6. 10. 2021
05.01.2022Zápis z komise kultury a školství 9. 11. 2021 (typ: PDF, velikost: 50.68 Kb)
Zápis z komise kultury a školství 9. 11. 2021
04.01.2022Kotlíkové dotace (zákaz kotlů 1. a 2. emisní třídy od 1. září 2022) (typ: PDF, velikost: 104.02 Kb)
03.01.2022Místní poplatek ze psů za rok 2022 - splatnost (typ: PDF, velikost: 383.66 Kb)
Místní poplatek ze psů za rok 2022 - splatnost
03.01.2022Vyhláška č. 5/2021 o místní poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (typ: PDF, velikost: 179.68 Kb)
Vyhláška č. 5/2021 o místní poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
22.12.2021Obecně závazná vyhláška č. 4/21 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (typ: PDF, velikost: 154.42 Kb)
22.12.2021Obecně závazná vyhláška č. 5/2021 - o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (typ: PDF, velikost: 179.68 Kb)
22.12.2021Termíny zasedání Zastupitelstva města Jilemnice pro 1. pololetí r. 2022 (typ: PDF, velikost: 162.65 Kb)
21.12.2021Nové kontejnery na nápojové kartony (typ: PDF, velikost: 814.62 Kb)
16.12.2021Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti. (typ: PDF, velikost: 586.15 Kb)
16.12.2021Leták - kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti. (typ: PNG, velikost: 1.49 MB)
10.12.2021Žádost o individuální dotaci (typ: XLSX, velikost: 15.72 Kb)
Žádost o individuální dotaci
09.11.2021Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí ind. dotace pan Háze na rok 2021 (typ: PDF, velikost: 37.51 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace na rekonstrukci objektu
08.11.2021Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí ind. dotace ČKS SKI Jilemnice na rok 2021 (typ: PDF, velikost: 310.25 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí individuální dotace nákup klubového vozidla
03.11.2021Zvýšení počtu nádob na kovový odpad (typ: PDF, velikost: 513.32 Kb)
15.10.2021Návrh programu 68. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.02 MB)
05.10.2021Kotlíkové dotace pro domácnosti s nižšími příjmy (typ: PDF, velikost: 1003.26 Kb)
05.10.2021Kotlíkové dotace pokračují (typ: PDF, velikost: 126.76 Kb)
05.10.2021Jak správně topit a ušetřit (typ: PDF, velikost: 3.69 MB)
30.08.2021Plánované kotlíkové dotace v roce 2022 (typ: DOCX, velikost: 19.73 Kb)
02.08.2021Doplňující informace ke svozům odpadů (typ: PDF, velikost: 263.85 Kb)
28.07.2021Svozový kalendář nádob od domů (typ: PDF, velikost: 278.09 Kb)
26.07.2021Aktualizovaný program "Program zlepšování kvality ovzduší 2020+ zóna Severovýchod CZ05" (typ: PDF, velikost: 5.97 MB)
- stanovuje závazná opatření k dosažení imisních limitů v době co možná nejkratší dle zákona o ochraně ovzduší.
20.07.2021Ochrana ovzduší - závazná stanoviska k nevyjmenovaným zdrojům znečišťování ovzduší na území ORP Jilemnice (typ: XLSX, velikost: 16.74 Kb)
13.07.2021Žádost o vydání koordinovaného stanoviska - podle ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. (typ: DOCX, velikost: 43.96 Kb)
09.07.2021Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FOKUS Turnov (typ: PDF, velikost: 369.88 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sociální služby 2021 FOKUSu Turnov na službu podpora samostatného bydlení
09.07.2021Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - CZP LK (typ: PDF, velikost: 410.72 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sociální služby 2021 CENTRU PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje na odlehčovací služby
09.07.2021Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Dětské centrum DS (typ: PDF, velikost: 382.57 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sociální služby 2021 Dětskému centru Jilemnice na denní stacionář
09.07.2021Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Dětské centrum TS (typ: PDF, velikost: 388.16 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sociální služby 2021 Dětskému centru Jilemnice na týdenní stacionář
09.07.2021Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Dětské centrum OS (typ: PDF, velikost: 394.97 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sociální služby 2021 Dětskému centru Jilemnice na odlehčovací služby
09.07.2021Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - Diakonie Vrchlabí (typ: PDF, velikost: 439.78 Kb)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sociální služby 2021 Diakonii ČCE, středisku Světlo Vrchlabí na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
28.06.2021Termíny jednání Rady města v 2. pololetí 2021 (typ: PDF, velikost: 154.94 Kb)
28.06.2021Termíny zasedání Zastupitelstva města Jilemnice pro 2. pololetí r. 2021 (typ: PDF, velikost: 110.79 Kb)
28.04.2021Zpráva o provedených kontrolách v roce 2020 (typ: PDF, velikost: 406.49 Kb)
Zpráva o provedených kontrolách v roce 2020
13.04.2021Grantový program SPORT města Jilemnice na rok 2021 - schválené dotace (typ: XLSX, velikost: 31.47 Kb)
Grantový program SPORT města Jilemnice na rok 2021 - schválené dotace
13.04.2021Grantový program Zdravého města a MA21 města Jilemnice na rok 2021 - schválené dotace (typ: XLSX, velikost: 26.54 Kb)
Grantový program Zdravého města a MA21 města Jilemnice na rok 2021 - schválené dotace
03.03.2021ZRUŠENO Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje č. 8/2021/COV19 o vykonávání péče o děti a mládež za nouzového stavu (typ: PDF, velikost: 358.31 Kb)
s účinností ode dne 3. března do 21. března
26.01.2021Jilemnicko - Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů (typ: PDF, velikost: 514.02 Kb)
11.01.2021Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 2021 (typ: DOCX, velikost: 27.45 Kb)
Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 2021- tiskopisy
05.01.2021Termíny jednání Rady města v 1. pololetí 2021 (typ: PDF, velikost: 108.41 Kb)
05.01.2021Termíny zasedání Zastupitelstva mesta Jilemnice pro 1. pololetí r. 2021 (typ: PDF, velikost: 107.61 Kb)
05.01.2021Žádost o poskytnutí dotace z Grantového programu Podpora podnikatelů COVID II (typ: DOCX, velikost: 15.68 Kb)
04.01.2021"Door-to-door" systém neboli sběr odpadu "od dveří ke dveřím" (typ: DOCX, velikost: 15.51 Kb)
18.11.2020Leták vydaný státní veterinární správou - africký mor prasat (typ: PNG, velikost: 502.55 Kb)
11.11.2020Grantový program SPORT města Jilemnice na rok 2020 - schválené dotace (typ: XLSX, velikost: 31.38 Kb)
Grantový program SPORT města Jilemnice na rok 2020 - schválené dotace
11.11.2020Grantový program Zdravého města a MA 21 města Jilemnice na rok 2020 - schválené dotace (typ: XLSX, velikost: 27.37 Kb)
Grantový program Zdravého města a MA 21 města Jilemnice na rok 2020 - schválené dotace
06.10.2020Vyúčtování dotace z Grantového programu Zdravého města a MA 21 za rok 2020 (typ: RTF, velikost: 113.21 Kb)
Vyúčtování dotace z Grantového programu Zdravého města a MA 21 za rok 2020
01.09.2020Vyúčtování individuální dotace 2020 (typ: RTF, velikost: 110.68 Kb)
Vyúčtování individuální dotace 2020
03.07.2020DNE 3. 7. 2020 BUDOVA C UZAVŘENA (typ: PDF, velikost: 90.49 Kb)
30.06.2020Termíny zasedání Zastupitelstva města Jilemnice pro 2. pololetí r. 2020 (typ: PDF, velikost: 108.96 Kb)
12.06.2020Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku 5/20 (typ: PDF, velikost: 321.26 Kb)
Opravy vozovek, Umístění DZ ul. Do Žlábku, Výjezd z křižovatky ul. Jar. Havlíčka na ul. Žižkova, Oprava bezbariérového přístupu na autobusové nádraží, Parkování vozidel na Nouzově, Kontrola veřejné zeleně
27.05.2020Dopis starosty města Jilemnice podnikatelům (typ: PDF, velikost: 180.83 Kb)
27.05.2020Nabídka bezplatné inzerce pro jilemnické podnikatele (typ: PDF, velikost: 442.22 Kb)
13.05.2020Příručka pro veřejnost - publikace: Odbor životního prostředí - Městský úřad Jilemnice (typ: PDF, velikost: 1.94 MB)
30.04.2020Grantový program - Podpora podnikatelů COVID (typ: PDF, velikost: 928.89 Kb)
21.04.2020Žádost o vydání rybářského lístku (typ: PDF, velikost: 364.66 Kb)
20.04.2020Pohotovostní linky AOPK pro šetření škod způsobených velkými šelmami (typ: JPG, velikost: 96.25 Kb)
pohotovost pro účely šetření škod na hosp. zvířatech - na těchto regionálních pracovištích (vyjma území národních parků): ● Správa CHKO České Středohoří: 731 502 994 ● Správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj: 739 590415 ● RP Liberecko: 731 502 993 ● RP Východní Čechy: 739 046 772. Lze kontaktovat ústředí AOPK ČR na emailu (vlk@nature.cz), popřípradě vedoucí odd. druhové ochrany živočichů Jindřišku Jelínkovou (jindriska.jelinkova@nature.cz) nebo příslušné ředitele regionálních pracovišť AOPK ČR.
16.04.2020Provozní doba - kompostárna (typ: DOCX, velikost: 843.71 Kb)
09.04.2020Nařízení č. 1/2020 o vyhlášení záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov zařizovacího obvodu LHO Jilemnicko - Krkonoše (typ: PDF, velikost: 545.33 Kb)
07.02.2020Prohlášení o bezdlužnosti (typ: DOCX, velikost: 12.18 Kb)
Prohlášení o bezdlužnosti - příloha k žádosti o grantu na rok 2020
24.01.2020Souhrnná zpráva o realizaci dotačního programu Ministerstva kultury ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2019 za ORP Jilemnice (typ: PDF, velikost: 227.46 Kb)
24.01.2020Výzva k podávání žádostí o dotaci na obnovu kulturních památek z programu MK ČR - ORP 2020 (typ: PDF, velikost: 439.11 Kb)
21.01.2020Zápis z jednání komise životního prostředí - leden 2020 (typ: PDF, velikost: 119.32 Kb)
07.01.2020Místní poplatek z pobytu 2020 (typ: PDF, velikost: 934.61 Kb)
Místní poplatek z pobytu 2020 - tiskopis
07.01.2020Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - tiskopisy 2020 (typ: DOC, velikost: 90.00 Kb)
Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - tiskopisy 2020
07.01.2020Vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (typ: PDF, velikost: 1.55 MB)
Vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
07.01.2020Vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů (typ: PDF, velikost: 1.05 MB)
Vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů
07.01.2020Vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu (typ: PDF, velikost: 1.55 MB)
Vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu
07.01.2020Vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (typ: PDF, velikost: 2.46 MB)
Vyhláška č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
19.12.2019Informace o zveřejnění schváleného dokumentu - VHS Turnov (typ: PDF, velikost: 340.38 Kb)
16.12.2019Vyhlášení Grantového programu SPORT 2020 (typ: PDF, velikost: 1.08 MB)
Vyhlášení Grantového programu SPORT 2020
04.12.2019Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení na stavbu "JILEMNICE - VODOVOD BÁTOVKA I. STAVBA (2. ČÁST - MRKLOV)" - k. ú. Mrklov a k. ú. Horní Štěpanice (typ: PDF, velikost: 314.68 Kb)
žadatel: Vodohospodářské sdružení Turnov, IČ 492 95 934
11.11.2019Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku 11/19 (typ: PDF, velikost: 425.23 Kb)
Požadavek předsedy komise na RM, Označení parkovacích stání u nemocnice, Pěší zóna v ul. Jana Harracha, Označení cyklotras
04.11.2019Ochrana ovzduší - závazná stanoviska k nevyjmenovaným zdrojům znečišťování ovzduší na území ORP Jilemnice (typ: XLSX, velikost: 12.54 Kb)
07.10.2019Termíny zasedání Zastupitelstva města Jilemnice pro 2. pololetí r. 2019 (typ: PDF, velikost: 110.11 Kb)
07.10.2019Termíny jednání Rady města v 2. pololetí 2019 (typ: PDF, velikost: 171.19 Kb)
13.08.2019Ochrana ovzduší - závazná stanoviska k nevyjmenovaným zdrojům znečišťování ovzduší na území ORP Jilemnice (typ: XLSX, velikost: 11.83 Kb)
20.05.2019Krkonoše - svazek měst a obcí - Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření (typ: PDF, velikost: 33.62 Kb)
24.01.2019Termíny zasedání Zastupitelstva města Jilemnice pro 1. pololetí r. 2019 (typ: PDF, velikost: 110.44 Kb)
24.01.2019Výběrové řízení: KOORDINÁTOR SKUPINY V RÁMCI PROJEKTU „EFEKTIVNÍ VEŘEJNÁ SPRÁVA MIKROREGIONU JILEMNICKO“ (typ: PDF, velikost: 411.56 Kb)
28.12.2018Termíny jednání Rady města v 1. pololetí 2019 (typ: DOC, velikost: 22.00 Kb)
19.12.2018Vyhláška 2/2018 (typ: PDF, velikost: 72.91 Kb)
kterou se mění OZV 8/2017 o místním poplatku za odpady
25.07.2018Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2018 ev.č4/2018/GP/PP (typ: PDF, velikost: 3.98 MB)
příjemce Římskokatolická farnost - děkanství Jilemnice - restaurování 3 křížů u východního průčelí kostela
22.06.2018Návrh programu 102. schůze RM (typ: PDF, velikost: 736.22 Kb)
25.01.2018ORP 2017 - souhrnná zpráva o realizaci dotačního programu MK ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2017 za ORP Jilemnice (typ: PDF, velikost: 289.26 Kb)
25.01.2018ORP 2017 - souhrnná zpráva o realizaci dotačního programu MK ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2017 za ORP Jilemnice (typ: PDF, velikost: 289.26 Kb)
15.01.2018Jilemnicko - svazek obcí - Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření (typ: PDF, velikost: 165.37 Kb)
11.12.2017Výzva k podávání žádostí o zařazení do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 (typ: PDF, velikost: 276.26 Kb)
11.12.2017Žádost o zařazení do programu regenerace městské památkové zóny Jilemnice v roce 2018 (typ: DOC, velikost: 729.00 Kb)
21.10.2017Zápis místní komise o výsledku hlasování v místním referendu (typ: PDF, velikost: 432.16 Kb)
13.10.2017Zápis z 81. schůze RM (typ: PDF, velikost: 397.38 Kb)
zápis a schválená usnesení
06.10.2017Zápis z 80. schůze RM (typ: PDF, velikost: 138.32 Kb)
zápis a schválená usnesení
28.07.2017Zápis ze 75. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.36 MB)
zápis a schválená usnesení
20.06.2017Příloha č. 4 k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 464.37 Kb)
žádost o poskytnutí příplatků mimo základní kapitál
19.06.2017Příloha č. 2e k 28. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 182.09 Kb)
výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
06.06.2017Kam se starým elektrem (typ: DOCX, velikost: 15.82 Kb)
15.08.2016Zápis ze 17. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 1.32 MB)
zápis a schválená usnesení
05.08.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, Zvědavá ulička čp. 118 (obnova roubenky), 2016 (typ: PDF, velikost: 246.82 Kb)
23.06.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, kostel sv.Vavřince, iluzivní malba (typ: PDF, velikost: 677.26 Kb)
20.06.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, Masarykovo náměstí čp. 134, 2016 (typ: PDF, velikost: 301.42 Kb)
08.03.2016Asistenční služby SČVK (typ: PDF, velikost: 293.56 Kb)
pojištění nouzových situací spojených s únikem vody za vodoměrem
18.12.2015Dodatek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 (typ: PDF, velikost: 105.60 Kb)
23.10.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 (typ: PDF, velikost: 230.19 Kb)
17.09.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 (typ: PDF, velikost: 490.82 Kb)
31.07.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města grant památky 2015 (typ: PDF, velikost: 3.78 MB)
25.05.2015Zápis z 15. schůze RM (typ: DOC, velikost: 49.00 Kb)
zápis a schválená usensení
20.10.2014Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu? (typ: PDF, velikost: 277.81 Kb)
07.10.2013Informační zpráva OSSZ Semily (typ: PDF, velikost: 56.70 Kb)
O d 1 . 1 . 2 0 1 4 p l a t í p r o v š e c h n y z amě s t na v a t e l e po v i nn o s t e l e k t r o n i c k é komuni k a c e s e s p r á v o u s o c i á l n í h o z a b e z p e č e n í
07.10.2013Doplňující informační sdělení OSSZ Semily (typ: PDF, velikost: 49.08 Kb)
20.05.2013Šetření spokojenosti s poskytovanými službami Městského úřadu Jilemnice (typ: DOC, velikost: 24.00 Kb)
27.02.2012Zápis z jednání Komise životního prostředí - únor 2012 (typ: DOC, velikost: 58.50 Kb)
21.06.2011Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 3/2011 (typ: DOC, velikost: 388.50 Kb)
Sídliště Spořilov, parkování u pošty, Tyršovo náměstí, kamiony na Kozinci, ul. Na Vrších a U Potoka
01.06.2011Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 2/2011 (typ: DOC, velikost: 6.32 MB)
Doporučení RM, návrh úpravy provozu u prodejny Tesco, sídliště Spořilov aj., průjezd areálem bývalého pivovaru, veřejné osvětlení, vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
28.01.2011Jednací řád Zastupitelstva města Jilemnice (typ: DOC, velikost: 53.50 Kb)
24.11.2010Veřejná zakázka malého rozsahu pro projekt:Revitalizace významných částí městské zeleně - část Znalecké posudky - znění výzvy (typ: DOC, velikost: 616.50 Kb)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění znaleckých posudků na provozní bezpečnost stromů pro projekt „Revitalizace významných částí městské zeleně v Jilemnici“, část: AREÁL MASARYKOVY MĚSTSKÉ NEMOCNICE a ZÁMECKÝ PARK.
07.01.2009Rádce občana v oblasti životního prostředí (typ: DOC, velikost: 529.00 Kb)
stručně vše co potřebujete vědět v oblasti životního prostředí
02.06.2008Oznámení - Evropské sociální fondy (typ: DOC, velikost: 199.00 Kb)
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.