Facebook

Úvod > Městský úřad > Aktuality z úřadu

Aktuality z úřadu

Tato sekce nazvaná Aktuality Vám umožní nahlédnout i do dalších dokumentů, jejichž zveřejňování není ze zákona povinné. Můžete tak být informováni nejen o výsledcích jednání zastupitelstva a rady (sekce zápisy), ale máte možnost se seznámit i s návrhy programů a usnesení (sekce návrhy). Podle příslušných jednacích řádů je návrh programu zastupitelstva připravován vždy 10 dnů před zasedáním, u rady je to pak 5 dnů před jejími schůzemi. Najdete zde i další aktuality (vyhlášky zastupitelstva, nařízení rady, informace starosty a jednotlivých odborů městského úřadu). Pohybovat se můžete po klasické stromové struktuře, kdy aktuální adresář vidíte zvýrazněn v okně nad strukturou. Některé dokumenty ve složkách pak mají stanovenu životnost danou dobou aktuálnosti (např. návrhy), můžete však využít možnost včasného plného stažení dokumentu či využít prohlížeče. Nabízí se i možnost vyhledávání podle kritérií.

Informace z Města Jilemnice jsou dostupné také na úředních deskách, které se nachází na pěší zóně v prostoru mezi radnicí a domem čp. 191 v Harrachově ulici. Dále je samozřejmě možné v jednotlivých záležitostech oslovit příslušné pracovníky městského úřadu.

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.