Facebook

Úvod > Projekty > Modernanizace občanské vybavenosti > ZELENÉ KRKONOŠE – rozvoj turistické infrastruktury

ZELENÉ KRKONOŠE – rozvoj turistické infrastruktury měst v polsko-českém pohraničí: Jilemnice, Karpacz a Kowary

Projekt Evropské územní spolupráce OPPS ČR-PR 2007 – 2013 je realizován třemi městy – na české straně je vedoucím partnerem město Jilemnice, na straně polské jsou partnery města Karpacz a Kowary.

Cílem projektu je modernizace a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu v česko-polském pohraničí, všechna tři města na svém území revitalizují zanedbané parky, v těchto parcích umístí atrakce pro volnočasové a kulturní aktivity návštěvníků a vytvoří naučnou stezku po přírodních zajímavostech. Stezka bude součástí nového turistického produktu nazvaného „Přírodní terénní hra“.

Realizace projektu:

květen 2011 – prosinec 2012

 

Základní informace o projektu:

Vedoucí partner:          Město Jilemnice
Celkové náklady:         337 052,69 EUR
Dotace z ERDF:           285 293,73 EUR

Aktivity Jilemnice:

  • revitalizace sokolského parku (kácení stromů, terénní úpravy, náhradní výsadba, rekonstrukce schodišť, instalace herních prvků – vytvoření odpočinkových zákoutí a fit stezky, mobiliář…)
  • vytvoření stezky po přírodních zajímavostech (umístění informačních tabulí, mapy s trasou, pravidla hry…)

Kontakty:

Ing. Martin Šnorbert – hlavní manažer projektu, tel: 481 565 127, e-mail: snorbert@mesto.jilemnice.cz
Ing. Petra Novotná – projektový manažer, tel: 481 565 212, e-mail: novotna.petra@mesto.jilemnice.cz

 

Partner projektu:          Město Karpacz
Celkové náklady:         276 224,11 EUR
Dotace z ERDF:           234 790,49 EUR

Aktivity Karpacze:

  • zpřístupnění turisticky zajímavých míst a vytvoření rekreačního místa pro turisty (revitalizace městského parku, koncertní amfiteátr, fontána, lezecká stěna…)
  • vytvoření stezky po přírodních zajímavostech (umístění informačních tabulí, mapa, pravidla hry…)

Kontakt:

Ewa Nidzgorska – vedoucí Referátu regionálního rozvoje fondů, tel: 0048 757 619 594, e-mail: kontrola@karpacz.eu

 

Partner projektu:          Město Kowary
Celkové náklady:         164 719,02 EUR
Dotace z ERDF:           140 011,16 EUR

Aktivity Kowar:

  • zpřístupnění turisticky zajímavých míst (revitalizace městského parku, renovace historických památníků, realizace pěších komunikací, mobiliář, dětské hřiště, lezecká stěna…)
  • vytvoření stezky po přírodních zajímavostech (informační tabule, mapa s trasou, pravidla hry…)

Kontakt:

Bartosz Lipiński – vedoucí oddělení rozvoje a podnikání, tel: 75 64 56 115, e-mail: b.lipinski@kowary.pl

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.