Facebook

Úvod > Projekty > Revitalizace městské zeleně > Jilemnice – výsadba stromů I

Jilemnice – výsadba stromů I

 

www.mzp.cz                                        www.sfzp.cz

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

Název projektu: Jilemnice – výsadba stromů I

Registrační číslo projektu: 1190900280

Název výzvy: Výzva č. 9/2019: Výsadba stromů (Prioritní oblast 5. Životní prostředí ve městech a obcích, Podoblast 5.4 Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích)

Cílem výzvy je prostřednictvím výsadby stromů na veřejně přístupných místech přispět ke zkvalitnění životního prostředí.

Během dubna letošního roku se v našem městě podařilo vysadit 17 ks vzrostlých stromů. Díky realizaci projektu dojde zejména k vylepšení veřejného prostoru, zlepšení kvality ovzduší a podpoře zadržování vody v krajině. Výsadba nových stromů byla původně plánována s účastí žáků základních škol a veřejnosti, avšak vyhlášení nouzového stavu a souvisejících bezpečnostních opatření znemožnilo akci zrealizovat tímto způsobem, proto byly stromy vysazeny odbornou zahradnickou firmou.

Pro výsadbu byly vybrány 2 lokality. První lokalitou je sportovně rekreační areál na stadionu,  který byl založen na začátku 20. století a tvoří ho převážně porost stejnověkých dřevin. Lipová alej kolem fotbalového hřiště se v některých místech začíná rozpadat, a protože je toto sportoviště unikátní právě v propojení sportovních ploch a zeleně, je naší snahou stromy v tomto areálu i nadále udržet. Z tohoto důvodu bylo v severní části areálu vysazeno 13 ks lip (Tilia cordata), které doplňují druhou řadu stromů v ochozu kolem fotbalového hřiště.

Jako druhá byla vybrána lokalita u nové prodejny „elektra“ na kruhovém objezdu v centru města, kde vzrostlá zeleň zcela chyběla. V tomto místě byly vysazeny 4 ks muchovníků (Amelanchier arborea 'Robin Hill'), čímž se ploché místo alespoň částečně rozčlenilo a oddělilo od frekventované silnice.

V rámci projektu byly nakoupeny také závlahové vaky, které v lokalitě na stadionu pomohou při efektivním zavlažování nových stromů.

Harmonogram realizace projektu: duben – květen 2020
Celkové náklady projektu: 124 182,54 Kč
Dotace ze SFŽP ČR: 83 129 Kč

Kontakty:

Bc. Daniela Rejlová – projektový manažer,
tel: 481 565 212, e-mail: rejlova@mesto.jilemnice.cz

Bc. Jana Steinerová, DiS. – městská zahradnice,
tel.: 481 565 120, e-mail: steinerova@mesto.jilemnice.cz

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
14.08.2020Fotodokumentace - výsadba (typ: PDF, velikost: 6.52 MB)
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.