Facebook

Úvod > Projekty > Revitalizace městské zeleně > Revitalizace parku v Dolení ulici, Jilemnice

Revitalizace parku v Dolení ulici, Jilemnice

Hlavní aktivitou projektu je úprava parku v Dolení ulici, který se nachází v památkově chráněné městské zóně, a jehož stav je v důsledku negativních vlivů (nejednotná sadovnická koncepce let minulých, výběr stanovištně nevhodných druhů, nedostatečná péče o vysazené porosty), nevyhovující. Pro zachování přírodní hodnoty území budou nutná nezbytná zahradnická opatření, která zabrání další degradaci parku.

Tento projekt přispěje k atraktivní a kvalitní sadové úpravě parku. Kromě provozní funkce, bude park plnit i funkci odpočinkovou, dojde zde k posílení biologické rozmanitosti. Vzhledem k malé rozloze je zvoleno jednoduché a esteticky atraktivní řešení, dominantním prvkem budou štěrkové trvalkové záhony, které svým postupným kvetením zajistí celosezónní proměnnost. Dále dojde k pokácení neperspektivních stromových jedinců, novým dosadbám (vysazeno bude 152 ks keřů, ošetřeno bude 5 ks dřevin), úpravě trávníkových ploch. Na ploše parku budou instalovány 3 lavičky, odpadkový koš a informační tabule informující o projektu a podpoře ze SFŽP ČR a MŽP.

  • Harmonogram realizace projektu: 1. 3. – 31. 10. 2016
  • Celkové schválené uznatelné náklady projektu: 341 751 Kč
  • Dotace ze SFŽP ČR: 273 401 Kč

Odpovědná osoba:

Ing. Martin Šnorbert – hlavní manažer projektu,
tel: 481 565 127, e-mail: snorbert@mesto.jilemnice.cz

Ing. Petra Novotná – projektový manažer,
tel: 481 565 212, e-mail: novotna.petra@mesto.jilemnice.cz

MŽP SFŽP
                   www.mzp.cz                                       www.sfzp.cz

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.