Facebook

Úvod > Projekty > Revitalizace městské zeleně > Revitalizace parku U Labutě – II. etapa

Revitalizace parku U Labutě – II. etapa

Revitalizace parku v Dolení ulici, Jilemnice

Park U Labutě je objektem drobné sídelní zeleně, který má nesporný význam v urbanistické struktuře města. Díky umístění v sousedství domova mládeže a několika bytových domů plní velmi dobře funkci krátkodobé rekreace. Původní prostor byl zanedbaný a dlouhodobě neudržovaný. V minulosti zde rozkvétala zahrada při výstavné městské vile, ta poté byla znehodnocena živelnou zástavbou doplňkových staveb a zřizováním technických sítí bez následné údržby ploch.

Cílem revitalizace prostoru bylo vytvořit atraktivní a kvalitní sadovou úpravu, která kromě provozních vlastností bude plnit také funkci odpočinkovou a posílí biologickou rozmanitost této lokality. Vzhledem k umístění parku bylo zvoleno jednoduché, přírodně blízké řešení, jehož základními prvky jsou stávající stromy, nové či revitalizované trávníky a skupinové výsadby trvalek v jednoduché volné linii. Celkový prostor parku U Labutě je rozdělen na dva funkční celky - menší průchozí parková plocha a větší odpočinková louka. Systém pěších komunikací zůstal zachován, jsou respektovány současně používané trasy.

  • Harmonogram realizace projektu: leden – srpen 2018
  • Celkové schválené uznatelné náklady projektu: 342 322 Kč
  • Dotace ze SFŽP ČR: 250 000 Kč

Odpovědná osoba:

Ing. Martin Šnorbert – hlavní manažer projektu,
tel: 481 565 127, e-mail: snorbert@mesto.jilemnice.cz

Ing. Petra Novotná – projektový manažer,
tel: 481 565 212, e-mail: novotna.petra@mesto.jilemnice.cz

MŽP SFŽP
                   www.mzp.cz                                       www.sfzp.cz

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.