Facebook

Úvod > Městský úřad > Základní informace > Důvod a způsob založení

Důvod a způsob založení povinného subjektu,

včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:

Město Jilemnice (dále jen „město“) je jedním ze základních územně samosprávných společenství občanů. Město je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

Do samostatné působnosti města patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu města a jeho občanů a dále záležitosti, které do samostatné působnosti města svěří zvláštní zákon.

Město vykonává na svém území státní správu ve věcech, které stanoví zákon. Působnost v těchto věcech je přenesenou působností města.

Město je také sídlem pověřeného obecního úřadu, což je orgán města, který vykonává přenesenou působnost pro další obce ve správním obvodu a v rozsahu stanoveném zvláštními zákony. Do správního obvodu města patří tyto obce:

 • Benecko
 • Bukovina u Čisté
 • Čistá u Horek
 • Horka u Staré Paky
 • Horní Branná
 • Jestřabí, Kruh
 • Levínská Olešnice
 • Martinice v Krkonoších
 • Mříčná
 • Peřimov
 • Poniklá
 • Roztoky u Jilemnice
 • Studenec
 • Svojek
 • Víchová nad Jizerou
 • Vítkovice
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.