Facebook

Úvod > Městský úřad > Registr oznámení

Registr oznámení

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích dle zákona zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Každý občan má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něj opisy a výpisy. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, rodné číslo a bydliště žadatele.

Občanovi, který má zájem nahlížet do registru v elektronické podobě, udělí evidenční orgán uživatelské jméno a přístupové heslo k registru. K tomu vyplňuje žadatel žádost, která obsahuje jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu žadatele.
Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.

Evidenčním orgánem je zde tajemník městského úřadu.

  • vede registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, podávaných veřejnými funkcionáři
  • vede protokol o každém nahlédnutí do registru
  • uděluje uživatelské jméno a přístupové heslo k registru po vyplnění a ověření žádosti

Nahlížet do registru lze buď při osobní návštěvě v úředních hodinách nebo v el. podobě kdykoliv.

Náhled do registru při osobní návštěvě: žadatel vyplní „žádost o nahlédnutí do registru“.

Náhled do registru v elektronické podobě: žadatel vyplní žádost o nahlédnutí do registru, žádost o udělení uživatelského jména a hesla k registru, heslo přidělí tajemník města, po získání přístupových informací může nahlédnout do registru, jeho činnost je zaznamenávána a monitorována.

Formuláře ke stažení

čestné prohlášení, žádost o nahlédnutí do registru, žádost o udělení uživatelského jména a hesla k registru 

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.