Facebook

Úvod > Městský úřad > Vize městského úřadu

Vize městského úřadu

 

"Chceme být profesionálním a efektivním úřadem, dobrým partnerem a prestižním zaměstnavatelem."

 

Městský úřad Jilemnice je orgánem města, který zabezpečuje plnění rozhodnutí rady a zastupitelstva Města Jilemnice a v přenesené působnosti vykonává činnosti stanovené zákony.
Posláním Městského úřadu Jilemnice je poskytovat veřejné služby, zabezpečující spokojenost občanů a rozvoj města.

Z pohledu rozvoje profesionality Městský úřad Jilemnice usiluje o zajištění výkonu veřejné správy prostřednictvím kompetentních, vzdělaných a osobnostně vyzrálých úředníků se vstřícným přístupem ke klientům ve snaze poskytnutí optimálního řešení v jejich záležitostech. Za tímto účelem se snaží vytvořit funkční systém postavený na zodpovědných řídících pracovnících a vytvářet motivační prostředí pro všechny zaměstnance.

Svěřený majetek spravuje jako dobrý hospodář, sleduje vývojové trendy v otázkách obsluhy území (komunikace, veřejné osvětlení, veřejné prostory, zeleň, odpady, sportoviště, kultura).

V rámci naplnění efektivity je snahou úřadu co nejvíce šetřit čas klientům i úředníkům prostřednictvím rychlého vyřizování žádostí a dotazů, hospodárného nakládání s majetkem města s důrazem na efektivní využívání nebnovitelných zdrojů (energií) a zejména zajištění výkonu veřejné správy s dodržováním pravidel, předpisů a směrnic, bez zbytečných průtahů, zavádění procesů a postupů, kdy občan není zbytečně zatěžován při vyřizování svých záležitostí.

Úřad se jako partner navenek prezentuje prostřednictvím politiků i úředníků, a to jak vůči veřejnosti (v rámci zapojování do rozhodovacích procesů), tak směrem k zaměstnancům, spolupracujícím úřadům a organizacím. Prostřednictvím partnerství usiluje o rozvoj místních a mezinárodních vztahů i o udržitelný rozvoj svého území aplikací Místní agendy 21.

Jako zaměstnavatel Městský úřad Jilemnice průběžně zkvalitňuje řídící procesy v rámci úřadu, zavádí nový systém hodnocení a vzdělávání zaměstnanců a rozvíjí možnosti vzdělávání pro úředníky za účelem dalšího profesního růstu. Ve vztahu k zaměstnancům se dále snaží vytvářet perspektivu dlouhodobého pracovního poměru a zajišťovat důstojné a příjemné pracovní prostředí.

Naplňování vize bude předmětem akčních plánů zlepšování zpracovávaných na půlroční období, a to vždy se zajištěním zpětné vazby prostřednictvím práce realizačního týmu.

 

Proces tvorby vize a její přijetí je součástí hodnocení v rámci bronzové ceny kvality, o níž se v současné době úřad prostřednictvím realizace projektu „Zavádění CAF v Jilemnici“ a především prostřednictvím procesu již realizovaného sebehodnocení, uchází.

 

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.