Facebook

Úvod > Městský úřad > Základní informace > Organizační struktura

Popis organizační struktury povinného subjektu

Město Jilemnice má tyto orgány:

 • Zastupitelstvo města
 • Rada města
 • Starosta
 • Městský úřad

Zastupitelstvo města

Je voleno každé čtyři roky v komunálních volbách. Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Zastupitelstvo zřizuje finanční a kontrolní výbor. Seznam členů zastupitelstva najdete v sekci  Aktuality/Zastupitelstvo/Seznam členů

Rada města

Je volena zastupitelstvem. Schůze rady jsou neveřejné. Rada zřizuje komise jako své iniciativní a poradní orgány.

Starosta 

Je volen zastupitelstvem. Zastupuje město navenek. Svolává a řídí zasedání zastupitelstva a schůze rady. Jmenuje tajemníka městského úřadu. Starostu zastupuje místostarosta, který je také volen zastupitelstvem.

Městský úřad

Městský úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník a další zaměstnanci zařazení do organizační struktury úřadu. V samostatné působnosti města plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo nebo rada. V přenesené působnosti města vykonává státní správu ve věcech, které stanoví zákon.

Organizační struktura úřadu dle odborů:

 • Odbor kancelář tajemníka
 • Odbor finanční
 • Odbor rozvoje, investic a majetku
 • Odbor správní
 • Odbor životního prostředí
 • Odbor sociálních věcí
 • Odbor územního plánování a stavebního řádu
 • Odbor dopravy 
   

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
01.04.2016Příloha A (typ: DOC, velikost: 31.50 Kb)
Volební právo, zřizovací, zakládací a jmenovací pravomoci
01.04.2016Příloha B (typ: DOC, velikost: 33.50 Kb)
Přehled organizací založených nebo zřízených Městem Jilemnice
01.04.2016Příloha C (typ: DOC, velikost: 39.00 Kb)
Organizační struktura Městského úřadu Jilemnice
01.04.2016Příloha D (typ: DOCX, velikost: 38.42 Kb)
Náplně činností odborů Městského úřadu Jilemnice
01.04.2016Základní organizační norma (typ: DOC, velikost: 379.50 Kb)
vydaná v souladu s § 102 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění.
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.