Facebook

Úvod > Městský úřad > Základní informace > Opravné prostředky

Opravné prostředky

Místo, lhůty a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí města, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:

Proti rozhodnutí orgánů města ve správním řízení má účastník řízení právo podat odvolání, pokud zákon nestanoví jinak nebo pokud se účastník řízení odvolání písemně nebo ústně do protokolu nevzdal. Způsob podání odvolání a lhůta pro podání jsou nezbytnou součástí každého vydaného rozhodnutí. Pro způsob odvolání proti rozhodnutím orgánů města na něž se správní řízení nevztahuje nejsou předepsány žádné náležitosti, neboť je zákon nestanoví.

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.