Facebook

Úvod > Městský úřad > Odbory úřadu > Odbor životního prostředí > Péče o přírodu na Jilemnicku > Březová alej Jilemnice - Mříčná

Březová alej Jilemnice - Mříčná

Každý místní jí asi zná. Netvoří ji staleté stromy, nelemuje cestu k zámku, hradu či jinému významnému místu. Během mnoha desetiletí, co mohutní, se však stala neoddělitelnou součástí zdejší krajiny a jistě také myslí těch, které často každodenně doprovází. Každý, kdo tudy jede, běží nebo jde, si jí nejen vědomě všimne, ale na chvíli se stane její součástí, což každá alej této kategorie neumí.

Oboustranné stromořadí složené převážně z bříz se táhne podél silničky mezi Jilemnicí a Mříčnou v úctihodné délce 2,5 km. Na území dvou katastrů v současnosti roste přes 300 stromů, ze kterých jich je mnoho ve špatném zdravotním stavu a často ohrožující provozní bezpečnost na komunikaci. Břízy jsou přirozeně krátkověké, nejstarší z nich jsou tedy již ve věku starců a jejich postupné odumírání je přirozené. Chřadnutí však nyní postoupilo skokově a sníženou vitalitou trpí i mladší jedinci. Příčinou jsou pravděpodobně nepříznivé klimatické podmínky v posledních dvou letech, kdy se stromům nedostává dostatek vláhy, tím se hůře brání škůdcům a chorobám, z nichž nejviditelnější je brouk bělokaz březový, patřící do rodiny kůrovců. Z uvedených důvodů bylo vlastníkovi silničního pozemku, na kterém stromy rostou (Liberecký kraj, resp. Krajská správa silnic Libereckého kraje) povoleno Městským úřadem Jilemnice a obcí Mříčná pokácet desítky stromů.

Potřebu kácení potvrdil i odborný dendrologický průzkum, který si město Jilemnice nechalo zpracovat na konci léta 2016. Kromě identifikace stromů k pokácení průzkum dále zhodnotil celkový stav aleje, jeho perspektivu a navrhl způsob obnovy. Tu je podle posudku vhodné realizovat ve více etapách rozložených do období 15 až 20 let, přičemž první etapu je navrženo zahájit v návaznosti na aktuální kácení. Celý dendrologický průzkum je možné si prohlédnout pod odkazem níže. Samotná obnova je nyní především na vlastníkovi pozemku.

Březová alej mezi Jilemnicí a Mříčnou obdržela v celostátní anketě Alej roku 788 hlasů, čímž se mezi 53 dalšími alejemi umístila na výborném třetím místě. Tradiční anketu Alej roku pořádá nezisková organizace Arnika, která usiluje o ochranu alejí a stromořadí kolem cest.

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
24.11.2016Dendrologický průzkum – Treewalker, s. r. o., září 2016 (typ: PDF, velikost: 1.48 MB)
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.