Facebook

Úvod > Městský úřad > Odbory úřadu > Odbor rozvoje, investic a majetku

Odbor rozvoje, investic a majetku

Odbor rozvoje, investic a majetku je složen ze tří oddělení. Oddělení rozvoje a investic zajišťuje výkon samosprávy v oblasti rozvojových dokumentů, investic, případného získání finančních zdrojů z dotačních titulů, koordinuje rozvojové činnosti a pro obvod rozšířené působnosti Města Jilemnice zajišťuje odbor činnost v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Oddělení majetku zajišťuje výkon samosprávních činností v oblasti majetkové, které se týkají správy a evidence majetku města, provádění inventarizací majetku, pojištění majetku, majetkosprávních smluv, apod. Přiděluje čísla popisná. Oddělení malých technických služeb zajišťuje údržbu nemovitého majetku, správu místních komunikací (zimní údržba, úklid), údržbu vyhrazené a ostatní zeleně a nakládání s odpady pro Město Jilemnice.

 

Vedoucí odboru

Šnorbert Martin, Ing.

Šnorbert Martin, Ing.

 

Kontakty

Šnorbert Martin, Ing.Fotografie - Šnorbert Martin, Ing.vedoucí, rozvoj, strategie, zdravé městoBudova B, 1. patro, dveře: 220
tel: 481 565 127, mobil: 603 520 913, e-mail: snorbert@mesto.jilemnice.cz
Augustin Františekodd. rozvoje a investic - investiceBudova B, 1. patro, dveře: 219
tel: 481 565 210, mobil: 603 520 914, e-mail: augustin@mesto.jilemnice.cz
Bulušek Daniel, Ing., Ph.D.odd. majetku - městský hajnýBudova A, 1. patro, dveře: 208
mobil: 734 259 860, e-mail: bulusek@mesto.jilemnice.cz
Fišerová Petra, Ing.odd. rozvoje a investic - památková péčeBudova B, přízemí, dveře: 115
tel: 481 565 135, e-mail: fiserovapetra@mesto.jilemnice.cz
Fűri Janodd. malých technických služeb - vedoucí, zimní údržba, místní komunikace, zeleňBudova B, přízemí, dveře: 116
tel: 481 565 120, mobil: 603 520 915, e-mail: furi@mesto.jilemnice.cz
Kozáková Jolanaodd. majetku - spisovna, SPOZBudova A, přízemí, dveře: 104
tel: 481 565 152, e-mail: kozakova@mesto.jilemnice.cz
Morávková Marcela, Ing.Fotografie - Morávková Marcela, Ing.odd. majetku - vedoucí, bytová problematika, pojištění majetkuBudova A, 1. patro, dveře: 208
tel: 481 565 125, mobil: 603 510 056, e-mail: moravkova@mesto.jilemnice.cz
Nonnerová Jana, Mgr.odd. rozvoje a investic - památková péčeBudova B, přízemí, dveře: 115
tel: 481 565 135, e-mail: nonnerova@mesto.jilemnice.cz
Rejlová Daniela, Ing.odd. rozvoje a investic - vedoucí, projektový manažerBudova B, 1. patro, dveře: 219
tel: 481 565 212, mobil: 731 582 735, e-mail: rejlova@mesto.jilemnice.cz
Steinerová Jana, Bc.odd. malých technických služeb - městská zahradnice, péče o stromy ve správě města a vyhrazenou zeleňBudova B, přízemí, dveře: 116
tel: 481 565 120, mobil: 736 610 966, e-mail: steinerova@mesto.jilemnice.cz
Svobodová Pavla, DiS.odd. rozvoje a investic - veřejné zakázkyBudova B, přízemí, dveře: 116
tel: 481 565 167, mobil: 732 292 507, e-mail: svobodova@mesto.jilemnice.cz
Šolcová Ilona, Ing.odd. rozvoje a investic - administrativa, odpadyBudova B, 1. patro, dveře: 219
tel: 481 565 206, mobil: 732 292 500, e-mail: solcova@mesto.jilemnice.cz
Trömerová Nelaodd. majetku - majetkové záležitosti a správa radniceBudova A, 1. patro, dveře: 207
tel: 481 565 155, mobil: 733 712 841, e-mail: tromerova@mesto.jilemnice.cz
Vojtíšek Petrodd. majetku - CzechPOINT, vidimace a legalizace, autoprovoz, registr práv a povinnostíBudova A, přízemí, dveře: 101
tel: 481 565 251, mobil: 731 506 043, e-mail: vojtisek@mesto.jilemnice.cz
Zajícová Adélaodd. majetku - podatelna, úřední deska, ztráty a nálezyBudova A, přízemí, dveře: 103
tel: 481 565 111, e-mail: zajicova@mesto.jilemnice.cz
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.