Facebook

Úvod > Městský úřad > Odbory úřadu > Odbor finanční

Odbor finanční

Finanční odbor připravuje, sestavuje a projednává rozpočet města ,řídí hospodaření podle rozpočtu, zajišťuje rozbory hospodaření , sestavuje závěrečný účet města a návrh rozpočtového výhledu. Vede účetnictví města včetně organizačních složek a zodpovídá za účetní závěrky, rozvahu, finanční vypořádání a daňová přiznání, týkající se města.Vykonává samostatnou i přenesenou působnost na úseku místních poplatků, včetně kontroly a jejich vymáhání. Kontroluje  výkazy příspěvkových organizací a zpracovává návrh na vypořádání hospodářských výsledků.
 

Vedoucí odboru

Trojanová Hana, Ing.

 

Kontakty

Trojanová Hana, Ing.vedoucí, rozpočtový proces, finanční vypořádání PO, závěrečný účet městaBudova A, 1. patro, dveře: 210
tel: 481 565 126, mobil: 732 897 798, e-mail: trojanova@mesto.jilemnice.cz
Doskočilová Janaodd. účetnictví - účetníBudova A, 1. patro, dveře: 211
tel: 481 565 122, e-mail: doskocilova@mesto.jilemnice.cz
Hegrová Alenaveřejnosprávní a vnitřní kontrola, kontrola živností, grantyBudova C, přízemí, dveře: 151
tel: 481 565 306, mobil: 732 292 508, e-mail: hegrova@mesto.jilemnice.cz
Hrubá Ludmilaodd. účetnictví - účetníBudova A, 1. patro, dveře: 211
tel: 481 565 123, e-mail: hruba.ludmila@mesto.jilemnice.cz
Hvězdová Stanislavavymáhání pohledávekBudova A, 2. patro, dveře: 301
tel: 481 565 205, mobil: 732 292 501, e-mail: hvezdova@mesto.jilemnice.cz
Kotasová Helenaškolství, výběrová řízeníBudova A, 2. patro, dveře: 301
tel: 481 565 204, mobil: 732 292 504, e-mail: kotasova@mesto.jilemnice.cz
Matyášová Jana, DiS.místní poplatkyBudova C, přízemí, dveře: 151
tel: 481 565 307, e-mail: matyasova@mesto.jilemnice.cz
Műllerová Evaodd. účetnictví - vedoucí, zpracování výkazůBudova A, 1. patro, dveře: 211
tel: 481 565 124, e-mail: mullerova@mesto.jilemnice.cz
Sedláčková Janaodd. účetnictví - centrální pokladna, vidimace a legalizaceBudova C, přízemí, dveře: 151
tel: 481 565 308, e-mail: sedlackova@mesto.jilemnice.cz
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.