Facebook

Úvod > Městský úřad > Odbory úřadu > Odbor životního prostředí > Formuláře

Formuláře

 

Formuláře žádostí ve vodoprávním řízení jsou ke stažení na stránkách Ministerstva zemědělství.

 

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
13.05.2022Žádost o vyjádření ke stavebnímu řízení dle zákona o odpadech (typ: DOC, velikost: 42.00 Kb)
09.03.2022Vyrozumění o těžbě dříví (typ: DOC, velikost: 57.00 Kb)
dle § 33 odst. 4 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
13.07.2021Žádost o vydání koordinovaného stanoviska - podle ustanovení § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. (typ: DOCX, velikost: 43.96 Kb)
21.04.2020Žádost o vydání rybářského lístku (typ: PDF, velikost: 364.66 Kb)
15.01.2020Kácení dřevin mimo les - žádost o povolení kácení (typ: DOCX, velikost: 28.03 Kb)
Žádost o povolení kácení dřevin
01.10.2019ZPF - Žádost o vydání souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu (typ: DOCX, velikost: 30.30 Kb)
Formulář žádosti podle § 9 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů včetně formuláře vybraných příloh žádosti
04.12.2017Významný krajinný prvek - žádost o závazné stanovisko (typ: DOCX, velikost: 16.40 Kb)
podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
07.06.2017Krajinný ráz - žádost o souhlas k záměru (typ: DOCX, velikost: 16.29 Kb)
podle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
10.03.2017ZPF - Oznámení o zahájení realizace záměru (typ: DOCX, velikost: 18.08 Kb)
Tento formulář slouží ke splnění povinností podle ustanovení § 9 odst. 2 písm. d), případně § 11 odst. 4 zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.
20.10.2016Žádost o vydání stanoviska dle zákona č. 2012012 Sb. o ochraně ovzduší (typ: DOC, velikost: 39.50 Kb)
11.03.2014LHE - lesní hospodářská evidence (typ: DOC, velikost: 64.00 Kb)
výkaz souhrnných údajů lesních činností za uplynulý rok
24.07.2013Kácení dřevin mimo les - oznámení plánovaného kácení (typ: RTF, velikost: 50.74 Kb)
Oznámení o zamýšleném kácení dřevin v případě kácení z pěstebních důvodů, při údržbě břehových porostů při správě vodních toků, kácení v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy
24.07.2013Kácení dřevin mimo les - oznámení havarijního pokácení (typ: RTF, velikost: 52.03 Kb)
Oznámení o provedeném kácení dřevin z důvodu havarijního stavu
05.08.2010Žádost o souhlas k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů (typ: PDF, velikost: 16.44 Kb)
- dle § 16 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
30.03.2005Vzdání se práva odvolání (typ: DOC, velikost: 20.50 Kb)
Vzdání se práva odvolání proti rozhodnutí vydanému odborem ŽP
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.