Facebook

Úvod > Městský úřad > Odbory úřadu > Odbor sociálních věcí > Sociální práce, sociální prevence

Sociální práce, sociální prevence

Ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  zajišťuje:

  • bezplatné základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení
  • občany, kteří nejsou schopni sami jednat a nemají zákonného zástupce, zastupují pracovníci obce s rozšířenou působností při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby
  • na území svého správního obvodu koordinuje poskytování sociálních služeb, realizuje činnosti sociální práce vedoucí k sociálnímu začleňování osob
  • zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a dle situace zprostředkuje možnosti jejich poskytnutí
  • zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na území města

Ze zákona o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb.:

  • vykonává  činnosti sociální práce ve vztahu k osobám v hmotné nouzi a osobám společně posuzovaným
  • vyhledává aktivně  osoby, které jsou ohroženy hmotnou nouzí a nebo se ve stavu hmotné nouze nacházejí
  • nalezne a dohodne ve spolupráci s osobami v hmotné nouzi postup řešení jejich nepříznivé situace a informuje každou osobu o možných postupech a zapojuje ji do řešení její situace a vede ji k vlastní zodpovědnosti
  • spolupracuje při řešení nepříznivé sociální situace s orgánem pomoci v hmotné nouzi, s provozovateli sociálních služeb, s poradenskými zařízeními a dalšími pomocnými organizacemi
  • vede Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí

Kromě uvedených činností se OSV zabývá problematikou národnostních menšin a etnik a realizuje protidrogovou politiku v rámci ORP Jilemnice.

 

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
11.03.2020Nález jehly - informační leták (typ: PDF, velikost: 1000.12 Kb)
V tomto letáku naleznete praktické informace v případě nálezu injekční stříkačky.
18.02.2015Pomoc seniorům ohroženým domácím násilím a týráním - leták (typ: PDF, velikost: 696.45 Kb)
V situaci domácího násilí a týrání nejste sami, nebojte se říci o podporu....
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.