Facebook

Úvod > Městský úřad > Odbory úřadu > Odbor sociálních věcí > Speciální označení vozidla pro OZP

Speciální označení vozidla pro OZP

Vydání parkovacího průkazu O7 - parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

Základní informace k parkovacímu průkazu O7

·Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (dále jen parkovací průkaz) vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností osobám, které jsou držitelé průkazu ZTP (s výjimkou osob postižených úplnou nebo praktickou hluchotou) nebo průkazu ZTP/P.

·Na základě osobního jednání oprávněné osoby budou sepsány příslušné dokumenty a proběhne vydání nebo výměna parkovacího průkazu na počkání.

·Oprávněnou osobou žádat o parkovací průkaz je zdravotně postižená osoba, soudem stanovený opatrovník zdravotně postižené osoby, zákonný zástupce nezletilé zdravotně postižené osoby.

·Parkovací průkaz je nepřenosný a jeho zneužití je právně postižitelné. V případě zneužití parkovacího průkazu mohou obecní úřady obce s rozšířenou působností vydané zvláštní označení odebrat. Podle § 125c odst. 1 písm. f) bodu 11 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

·Parkovací průkaz lze používat ve všech zemích Evropské unie podle platných dopravních předpisů navštívené země.

Co potřebujete k vydání parkovacího průkazu O7

 • platný průkaz ZTP nebo ZTP/P
 • platný občanský průkaz
 • aktuální průkazové foto
 • protokol o vydání průkazu ZTP nebo ZTP/P, případně rozhodnutí  o přiznání průkazu ZTP, ZTP/P
 • u výměny parkovacího průkazu je nutné vrátit stávající parkovací průkaz či již neplatný průkaz

Zákonný zástupce zdravotně postiženého nezletilého dítěte (rodič, jiná osoba, která má dítě v péči) dále předloží k jednání

 • svůj průkaz totožnosti
 • doklad totožnosti dítěte (např. OP nebo rodný list dítěte) případně rozsudek soudu
 • svěření dítěte do péče.

Opatrovník zastupující zdravotně postiženou osobu dále předloží k jednání 

 • svůj průkaz totožnosti
 • doklad o opatrovnictví

Podle kterého právního předpisu se postupuje a související předpisy

Kdy a jak se používá parkovací průkaz

 • Motorové vozidlo lze označit parkovacím průkazem pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu.
 • Parkovací průkaz se umístí za přední sklo motorového vozidla fotografií směrem dovnitř.
 • Přepravovaná osoba je povinna se prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie průkazem ZTP nebo ZTP/P, který ji opravňuje k užívání vozidla označeného parkovacím průkazem.
 • Parkovací průkaz lze používat v jakémkoliv vozidle, kterým je zdravotně postižená osoba přepravována.
 • Odbor dopravy může na základě žádosti osoby, které byl vydán parkovací průkaz, vydat rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště.
 • Parkovací průkaz se používá současně s průkazem ZTP nebo ZTP/P, jinak je neplatný. Je nutné mít u sebe vždy oba doklady.

 

Vydání označení vozidla O2 - označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou

Základní informace ke speciálnímu označení O2

 • Označení O2  vydá příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností držiteli řidičského oprávnění, který je držitelem průkazu ZTP z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou.
 • Výdej a výměna speciálního označení O2 probíhá na počkání na základě osobního jednání oprávněné osoby.
 • Speciální označení lze používat v jakémkoliv vozidle, které je řízeno osobou, jíž bylo označení vydáno.
 • Vydané speciální označení O2 musí být ve vozidle umístěno na viditelném místě tak, aby bylo z vnějšku vozidla zřejmé, že vozidlo je řízeno sluchově postiženou osobou (zadní okno vlevo).
 • Vydání speciálního označení O2 není vázáno na členství v jakémkoli občanském sdružení zdravotně postižených občanů.
 • Motorové vozidlo lze označit speciálním označením O2 pouze v případě, řídí-li vozidlo osoba, která je držitelem speciálního označení. Řidič motorového vozidla označeného speciálním označením O2 je povinen se prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie průkazem ZTP, který ho opravňuje k užívání speciálního označení.

Co potřebujete k vydání označení O2

 • platný občanský průkaz
 • platný průkaz ZTP
 • rozhodnutí o přiznání průkazu ZTP
 • protokol o vydání průkazu ZTP
 • platný řidičský průkaz

 

Kdo si může požádat

Občan s trvalým pobytem na území Jilemnice + na území spádových obcí: Benecko, Bukovina u Čisté, Čistá u Horek, Horka u Staré Paky, Horní Branná, Jablonec nad Jizerou, Jestřabí v Krkonoších, Kruh, Levínská Olešnice, Martinice v Krkonoších, Mříčná, Paseky nad Jizerou, Peřimov, Poniklá, Rokytnice nad Jizerou, Roztoky u Jilemnice, Studenec u Horek, Svojek, Víchová nad Jizerou, Vítkovice v Krkonoších.

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.