Facebook

Úvod > Městský úřad > Odbory úřadu > Odbor dopravy > Formuláře

Formuláře

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
19.07.2018ŽÁDOST O VYŘAZENÍ VOZIDLA (typ: PDF, velikost: 652.30 Kb)
Vytisknout na formát A4 (oboustranně)
17.10.2016ŽÁDOST O ZÁPIS ZMĚNY VLASTNÍKA NEBO PROVOZOVATELE SILNIČNÍHO VOZIDLA (typ: PDF, velikost: 640.92 Kb)
Vytisknout na formát A3 tak, že po přeložení na 1/2 vznikne dvojlist ("obálka"), kde bude tisk na 1.,2. a 3. straně
17.10.2016ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚDAJŮ Z REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL (typ: PDF, velikost: 621.15 Kb)
Vytisknout na formát A4
17.10.2016OZNÁMENÍ O ZTRÁTĚ, ZNIČENÍ NEBO ODCIZENÍ TABULKY S REGISTRAČNÍ ZNAČKOU (typ: PDF, velikost: 632.31 Kb)
Vytisknout na formát A4 (oboustranně)
17.10.2016ŽÁDOST O VYDÁNÍ NOVÉHO DOKLADU (typ: PDF, velikost: 639.89 Kb)
Vytisknout na formát A4
17.10.2016ŽÁDOST O VYDÁNÍ TABULKY S REGISTRAČNÍ ZNAČKOU (typ: PDF, velikost: 629.08 Kb)
Vytisknout na formát A4 (oboustranně)
17.10.2016ŽÁDOST O VYDÁNÍ TABULKY S REGISTRAČNÍ ZNAČKOU NA VÝVOZ (typ: PDF, velikost: 631.07 Kb)
Vytisknout na formát A4 (oboustranně)
17.10.2016ŽÁDOST O ZÁPIS SILNIČNÍHO VOZIDLA DO REGISTRU VOZIDEL (typ: PDF, velikost: 665.12 Kb)
Vytisknout na formát A3 tak, že po přeložení na 1/2 vznikne dvojlist ("obálka"), kde bude tisk na 1. a 2. straně
17.10.2016ŽÁDOST O ZÁPIS ZMĚN ÚDAJŮ V REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL (typ: PDF, velikost: 646.37 Kb)
Vytisknout na formát A4 (oboustranně)
17.10.2016ŽÁDOST O MEZINÁRODNÍ ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ (typ: PDF, velikost: 120.70 Kb)
17.10.2016ŽÁDOST O VÝPIS Z EVIDENČNÍ KARTY ŘIDIČE (typ: DOCX, velikost: 11.72 Kb)
02.08.2016OHLÁŠENÍ STAVBY (typ: RTF, velikost: 222.91 Kb)
02.08.2016ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ (typ: RTF, velikost: 218.78 Kb)
02.08.2016ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘEDČASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY (typ: RTF, velikost: 230.02 Kb)
02.08.2016ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU (typ: RTF, velikost: 227.74 Kb)
01.09.2015ŽÁDOST O POVOLENÍ K UMÍSTĚNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ VŠEHO DRUHU V SILNIČNÍM POZEMKU, NA NĚM NEBO NA MOSTNÍCH OBJEKTECH (typ: RTF, velikost: 60.80 Kb)
21.04.2008ŽÁDOST O STANOVENÍ MÍSTNÍ A PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH A UŽITÍ ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE (typ: RTF, velikost: 56.59 Kb)
21.04.2008ŽÁDOST O POVOLENÍ PŘIPOJENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE NEBO SOUSEDNÍ NEMOVITOSTI ZŘÍZENÍM SJEZDU NEBO NÁJEZDU NA SILNICI II. A III. TŘÍDY (typ: RTF, velikost: 60.64 Kb)
21.04.2008ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍHO ZAŘÍZENÍ (typ: RTF, velikost: 62.16 Kb)
21.04.2008ŽÁDOST O POVOLENÍ UZAVÍRKY A NAŘÍZENÍ OBJÍŽĎKY (typ: RTF, velikost: 69.85 Kb)
21.04.2008ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ POZEM. KOMUNIKACE (typ: RTF, velikost: 68.02 Kb)
Provedení prací v silnici II. a III. třídy nebo pořádání akcí, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu.
17.04.2008ŽÁDOST O VÝPIS Z REGISTRU ŘIDIČŮ O ZÁZNAMECH BODOVÉHO HODNOCENÍ (typ: DOC, velikost: 20.00 Kb)
14.04.2008ŽÁDOST O ZAPSÁNÍ - VYMAZÁNÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA K VOZIDLU REGISTROVANÉM V REGISTRU SILNIČNÍCH VOZIDEL (typ: RTF, velikost: 47.42 Kb)
Formulář se tiskne na jeden list papíru, první strana a druhá strana.
14.04.2008ŽÁDOST O VYDÁNÍ PAMĚŤOVÉ KARTY ŘIDIČE (typ: DOC, velikost: 83.00 Kb)
Žádost o Kartu řidiče je nutné vyplnit přesně podle osobních dokladů, čitelně a podepsat až před pracovníkem registru řidičů. Vyznačené rámečky se nesmí přesáhnout. Formulář se tiskne na jeden list papíru, jednu stranu.
14.04.2008ŽÁDOST O VYDÁNÍ PAMĚŤOVÉ KARTY VOZIDLA (typ: DOC, velikost: 22.50 Kb)
Žádost o Kartu vozidla je nutné vyplnit přesně, čitelně a podepsat až před pracovníkem registru vozidel. Formulář se tiskne na jeden list papíru, jednu stranu.
14.04.2008ŽÁDOST O VYDÁNÍ SERVISNÍ PAMĚŤOVÉ KARTY (typ: DOC, velikost: 22.50 Kb)
Žádost o Kartu servisní je nutné vyplnit přesně, čitelně a podepsat až před pracovníkem registru vozidel. Jedná se o kartu pro servis digitálních tachografů. Formulář se tiskne na jeden list papíru, jednu stranu.
14.04.2008ŽÁDOST O VYDÁNÍ PRŮKAZU PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI ŘIDIČE (typ: DOC, velikost: 19.00 Kb)
Žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče není v elektronické podobě. Musí být podána na originálním tiskopisu, který obdržíte na pracovišti registru řidičů.
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.