Facebook

Úvod > Projekty > Realizace úspor energie a snižování škodlivých vlivů na ŽP > Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Jana Harracha 97

Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ Jana Harracha 97, Jilemnice

Obsahem projektu je realizace opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti při provozování budovy základní školy. Objekt školy, postavený ve 20. letech minulého století, je třípodlažní, částečně podsklepený, se šikmou valbovou střechou. Obvodový plášť je zděný z plných cihel. Okna jsou dřevěná zdvojená – špaletová bez těsnění, vstupní dveře jsou dřevěné. Krytina střechy je plechová, střecha nezateplena.

V rámci opatření budou provedeny stavební úpravy objektu ZŠ, které zlepší tepelně technické vlastnosti u obvodových konstrukcí. Dojde k zateplení obvodového pláště, výměně stávajících výplní otvorů, provede se tepelná izolace stropních konstrukcí a budou provedena opatření zmírňující vzlínání zemní vlhkosti (neuznatelný náklad).

Realizací projektu dojde k výraznému snížení tepelných ztrát a tím i energie potřebné k dosažení tepelné pohody v objektu a ke snížení produkce emisí.

Doba realizace: 7/2013 – 12/2014

Celkové výdaje na projekt činí 9 261 606 Kč, z toho podpora z Fondu soudružnosti 3 656 925 Kč a podpora ze Státního fondu životního prostředí 214 525 Kč.

Další informace o projektu naleznete na výše uvedených odkazech, v případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

Projektový tým:

Hlavní manažer projektu:
Ing. Martin Šnorbert, tel: 481 565 127, e-mail: snorbert@mesto.jilemnice.cz

Projektový manažer:
Bc. Kateřina Jiroušová, tel: 481 565 212, e-mail: jirousova@mesto.jilemnice.cz

Odborný konzultant:
František Augustin, tel: 481 565 210, e-mail: augustin@mesto.jilemnice.cz

Finanční manažer:
Ing. Miroslava Kynčlová, tel: 481 565 126, e-mail: kynclova@mesto.jilemnice.cz

Logo OPŽP

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.