Facebook

Úvod > Projekty > Lidské zdroje, vzdělávání > Jilemnice - udržitelná

Jilemnice - udržitelná

Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost lokálních politiků a místních obyvatel o tématech udržitelného rozvoje a nabídnout zejména politikům možnost pro jejich odpovědné, strategické rozhodování, které se týká především územní dimenze.

Rozšíření jejich obzoru v této problematice jim umožní oba hlavní výstupy projektu – Celková urbanistická vize města Jilemnice s přílohami týkajícími se udržitelné dopravy, udržitelné energetiky a strategie předcházení škod vzniklých vlivem klimatických změn a Urbanistická studie panelového sídliště Spořilov s přílohou technologie řešení centrálního vytápění. Oba materiály budou vypracovány ve spolupráci s veřejností.

Dalším cílem je pomocí šetření indikátorů ECI zjistit názor obyvatel Jilemnice na stav a vývoj města v otázkách udržitelného urbanismu, udržitelné dopravy a spokojenost s místním společenstvím.

Projekt bude realizován ve spolupráci s partnery:

CI2, o. p. s. – provede šetření indikátorů ECI a zajistí závěrečnou konferenci.

Centrum kvality bydlení, o. s. – zpracuje urbanistickou studii s výzkumným přesahem, která bude řešit panelové sídliště Spořilov. 

Projekt je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.

  • Celkové náklady projektu: 1 265 900 Kč
  • Poskytnutá dotace: 1 076 015 Kč
  • Vlastní podíl města Jilemnice: 189 885 Kč

Realizace projektu:

leden 2015 – březen 2016

Odpovědná osoba:

 

 

 

 

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.