Facebook

Úvod > Zdravé město a MA21 > Akce pro veřejnost > Fórum Zdravého města

Fórum Zdravého města

Fórum Zdravého města (FZM) je každoročně se opakující veřejné projednání k celkovému udržitelnému rozvoji města. Na akci jsou zváni nejen zástupci veřejné správy, neziskového i podnikatelského sektoru, vzdělávacích a odborných institucí, ale zejména široká veřejnost.

Cílem veřejného projednání je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji města očima veřejnosti. Níže uvedeným způsobem se definují nesoulady v kvalitě života obyvatel a v dlouhodobém udržitelném rozvoji. Důležitými efekty takto vedeného projednání je diskuse mezi odborníky a laiky s důrazem na pochopení aspektů udržitelného rozvoje, a současně konsenzus na hlavních problémech k řešení.

Účastníci se zde mohou vyjádřit k jakémukoli tématu, problému či oblasti, které je z jejich pohledu problematické a zaslouží si pozornost. Nejedná se tedy o diskusi nad předem připravenými náměty či dokumenty, ale o plánování tzv. „od zeleného stolu“. Diskuse probíhá formou tématických stolů. Hlavním společným výstupem je formulace 10ti nejzásadnějších problémů z pohledu obyvatel – tzv. „desatero problémů“ ("10P"). Tyto i další problémy, náměty a připomínky k rozvoji jsou zachyceny v komunitním plánu města/obce/regionu (tzv. Plán zdraví a kvality života), který by měl přinášet informace o řešení závažných problémů, definovaných na FZM a ověřených anketou či průzkumem.

Výstupy akce jsou následně ověřeny veřejnou anketou, jejímž cílem je ověřit formulované problémy s co nejširším okruhem veřejnosti. Po vyhodnocení ankety se ověřené problémy předkládají k projednání radě a následně i zastupitelstvu města ke stanovení úkolů a odpovědností za jejich řešení. Ověřené problémy zároveň tvoří základní osnovou pro tvorbu či aktualizaci komunitního plánu.

Ověřené problémy je doporučeno dále diskutovat v průběhu roku v rámci tzv. kulatých stolů, věnovaných vždy pouze jednomu problému (dle Kritérií MA21 je minimální počet kulatých stolů 2 za rok). FZM se poté každoročně opakuje, přičemž veřejnost je vždy při této příležitosti seznámena se stavem řešení ověřených problémů, a dále má samozřejmě možnost formulovat další problémy a náměty k místnímu rozvoji.

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
17.08.20182018 - Důvodová zpráva - výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou, zápis z projednání v zastupitelstvu města (typ: ZIP, velikost: 2.21 MB)
14.09.20172017 - Důvodová zpráva - výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou (typ: PDF, velikost: 626.58 Kb)
29.06.20162016 - Důvodová zpráva - výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou (typ: PDF, velikost: 608.53 Kb)
01.11.20132013 - Důvodová zpráva - výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou (typ: PDF, velikost: 255.50 Kb)
12.09.20122012 - Důvodová zpráva - výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou (typ: PDF, velikost: 236.41 Kb)
01.12.20112011 - Důvodová zpráva - výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou (typ: PDF, velikost: 606.73 Kb)
01.12.20102010 - Důvodová zpráva - výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou (typ: PDF, velikost: 585.80 Kb)
01.11.20092009 - Důvodová zpráva - výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou (typ: PDF, velikost: 226.60 Kb)
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.