Facebook

Úvod > Kultura, sport a volný čas > Městská knihovna

Městská knihovna Jaroslava Havlíčka

Foto budovy čp.1 kde sídlí knihovna

Jilemnická knihovna, jejímž zřizovatelem je Město Jilemnice, je knihovnou základní s univerzálním knihovním fondem poskytující veřejné knihovnické a informační služby. Knihovna má řadu uživatelů a návštěvníků nejen z Jilemnice, ale i z širokého okolí. Služeb využívají čtenáři všech věkových kategorií.Rádi uvítáme a tímto srdečně zveme i Vás.

Těší nás, že na cestě za poznáním je jednou ze zastávek také naše knihovna.

                                                                                          „Přijďte pobejt!“

Adresa

Komenského čp. 1, 514 01 Jilemnice 

Výpůjční doba

DenOtevírací doba

Pondělí

8:30

11:30

12:30 

17:00 

Úterý

-

-

-

-

Středa

8:30

 11:30

12:30

17:00

Čtvrtek

-

-

12:30

17:00

Pátek

8:30

11:30

12:30

16:00

Sobota 9:00 11:30 - -

Naše služby

Výpůjční - absenční a presenční půjčování literatury včetně odborné pomoci při výběru

  • fond beletrie pro dospělé, děti a mládež
  • literatura naučná pro sebevzdělávání a studium 
  • doporučená četba doplňující školní učivo žáků a studentů 
  • periodika s nabídkou titulů pro všechny věkové skupiny čtenářů 

Informační - dotazy faktografického a bibliografického rázu, zprostředkování informací

  • klasické katalogy a kartotéky s počítačovým on-line katalogem
  • příruční knihovna s encyklopediemi, slovníky i databáze na CD-ROMu 
  • regionální knižní fond Jilemnice a okolí 

Meziknihovní výpůjční služba  - objednání odborných publikací ze smluvních knihoven ČR

Rezervovací - možnost zámluvy a odložení požadovaných knih

Donášková služba do domu pro starší a imobilní občany

Internet pro veřejnost - přístup k informacím s možnou konzultací, včetně tisku i kopírování z fondu

Propagační   - doprovodné akce knihovny pro širokou veřejnost

  • vzdělávací pořady KaMaRáDkA kNíŽkA pro předškolní děti
  • lekce knihovnicko-informační výchovy, výstavky, soutěže,aj.
  • pořady v rámci cyklu Večery pod petrolejovou lampou
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.