Facebook

Úvod > Město Jilemnice > Rada města > Zápisy z komisí RM - komise dopravy a veřejného pořádku

Zápisy z komisí RM - komise dopravy a veřejného pořádku

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
20.06.2022Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku 6/22 (typ: PDF, velikost: 106.44 Kb)
Návrh jednosměrné komunikace okolo autobusového nádraží, Údržba místních komunikací, Údržba zeleně, Odpadkové koše, Kontrola podnětů z komise
01.04.2022Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku 3/22 (typ: PDF, velikost: 439.23 Kb)
Poškození povrchů místních komunikací po zimní údržbě, Opravy povrchů MK, Kontrola plnění podnětů z komise
25.01.2022Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku 1/22 (typ: PDF, velikost: 258.62 Kb)
Jednání komise za účasti členů Rady města Jilemnice, zástupce DI policie ČR Semily, Silničního správního úřadu, údržby města a dopravního inženýra Města Jilemnice. Řešení konkrétních - starších i nových podnětů z komise dopravy.
22.12.2021Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku 12/21 (typ: PDF, velikost: 48.70 Kb)
Nasvícení přechodu u nábytku, Umístění radarů, Omezení průjezdu v ul. Hanče a Vrbaty, Dopravní značení v ul. V Jilmu, Návrh obytné zóny v části ul. Roztocká, Kontrola uzavírek místních komunikací
22.10.2021Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku 10/21 (typ: PDF, velikost: 373.00 Kb)
Požadavek na realizaci chodníku u kruhového objezdu na Mříčnou, Chodník v ul. Kostelní, Opravy a údržba místních komunikací, Požadavek na nové VO křižovatky k nemocnici, Chodník v ul. Ve Vrbičkách, Stavební práce na Spořilově, Přechod pro chodce u Nábytku
15.09.2021Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku 9/21 (typ: PDF, velikost: 433.20 Kb)
Požadavek na "Obytnou zónu" v ul. Jilmu, Podněty pro Malé technické služby, Podnět pro silniční správní úřad, Odstraňování autovraků z místních komunikací, Dobíjecí stanice pro elektromobily
09.07.2021Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku 7/21 (typ: PDF, velikost: 409.58 Kb)
Městská policie, Údržba místních komunikací, Sekání trávy, Kontrola statiky vzrostlých stromů na území města, Zimní údržba, Pěší zóna, Plot v ul. Spořitelní, Nouzov - anketa o možném jednosměrném provozu.
03.06.2021Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku 5/21 (typ: PDF, velikost: 335.49 Kb)
Kontrola oprav místních komunikací po zimní údržbě, oprava vozovky v ul. Nouzov, řešení vjezdu do pěší zóny v ul. Jana Harracha, vjezd kamionů za prodejnou Tesco, oprava oplocení bývalé spořitelny, vodorovné značení ul. Ve Vrbičkách
31.03.2021Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku 3/21 (typ: PDF, velikost: 406.85 Kb)
Dopravní řešení kolem autobusového nádraží, Zimní údržba, Opravy komunikací, Pěší zóna
07.12.2020Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku 12/20 (typ: PDF, velikost: 472.16 Kb)
Návrhy do RM, stav budovy Cedron, Dopravní opatření v ul. Ve Vrbičkách, centrum města, diskuse ohledně možného rozšíření Malých tech. služeb (MATES)
12.10.2020Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku 10/20 (typ: PDF, velikost: 487.02 Kb)
Doporučení RM, letní a zimní údržba komunikací, veřejná zeleň, odpadové hospodářství, pěší zóna v ul. Jana Harracha, úkoly pro členy komise
14.09.2020Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku 9/20 (typ: PDF, velikost: 398.16 Kb)
Znečišťování místních komunikací, Odpadkové koše, Přechod pro chodce ul. Krkonošská, Likvidace autovraků, Omezení průjezdu pěší zónou, Kontrola pěší zóny MP
28.07.2020Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku 7/20 (typ: PDF, velikost: 453.71 Kb)
Křižovatka ul. Jar. Havlíčka a Žižkova, ul. Nouzov - sekání trávy, zabezpečení místa pro přecházení v ul. Metyšova, Přechody pro chodce v ul. Krkonošská, křižovatka ul. V Jilmu a J. Weisse, Znečišťování místních komunikací, Kontrola pěší zóny MP
26.06.2020Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku 6/20 (typ: PDF, velikost: 440.04 Kb)
Dopravní řešení Sportovní areál Hraběnka, přesahující zeleň na místních komunikacích, havarijní stav oplocení bývalé spořitelny, ul. Nouzov - anketa o možném jednosměrném provozu, umístění zrcadla na křižovatce ul. Žižkova a Jar. Havlíčka
12.06.2020Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku 5/20 (typ: PDF, velikost: 321.26 Kb)
Opravy vozovek, Umístění DZ ul. Do Žlábku, Výjezd z křižovatky ul. Jar. Havlíčka na ul. Žižkova, Oprava bezbariérového přístupu na autobusové nádraží, Parkování vozidel na Nouzově, Kontrola veřejné zeleně
21.02.2020Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku 2/20 (typ: PDF, velikost: 284.36 Kb)
Žižkova ulice, schody, přechod, chodník. Prodloužení veřejného osvětlení ve Zvědavé uličce. Silnice na Nouzově. Parkování na sídlišti.
09.01.2020Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku 12/19 (typ: PDF, velikost: 517.23 Kb)
Program podpory pro přijetí nových členů MP, Informovanost občanů, Zajištění bezpečnosti na přechodech, Doprava
11.11.2019Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku 11/19 (typ: PDF, velikost: 425.23 Kb)
Požadavek předsedy komise na RM, Označení parkovacích stání u nemocnice, Pěší zóna v ul. Jana Harracha, Označení cyklotras
15.10.2019Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku 10/19 (typ: PDF, velikost: 153.33 Kb)
Navýšení členů Městské policie, zajištění bezpečnosti na přechodech, omezení dopravy na pěší zóně, Zvědavé uličce, těžké dopravy v centru města, zrušení nočního stání v ul. Pošepného a Spořitelní, místo pro přecházení u nemocnice, cyklotrasy a řešení nemotorové dopravy
12.09.2019Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku 9/2019 (typ: PDF, velikost: 473.30 Kb)
Návrh jednosměrné komunikace kolem autobusového nádraží, zajištění bezpečnosti dětí na přechodech u škol, návrh dopravního značení ul. Roztocká a Jana Buchara, řešení dopravy v ul. Jana Harracha a ve Zvědavé uličce
01.07.2019Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku 6/2019 (typ: PDF, velikost: 493.77 Kb)
Činnost Městské policie, Informovanost občanů, Reklamní zařízení umístěné na pozemcích a majetku města, Doprava, Údržba komunikací, Nařízení města - parkování
14.05.2019Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku 5/2019 (typ: PDF, velikost: 438.40 Kb)
Program podpory pro přijetí nových členů Městské policie, informovanost občanů, revize reklamních zařízení, veřejná zeleň
12.04.2019Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku 4/2019 (typ: DOC, velikost: 47.50 Kb)
Městská policie, stav místních komunikací - informace pro občany
04.03.2019zápiszkomisediopravyaveřejného pořádku (typ: DOC, velikost: 46.50 Kb)
Zahájení činnosti, zimní údržba, cyklotrasy
04.11.2014Zápi z komise dopravy a veřejného pořádku č. 33 (typ: DOC, velikost: 46.50 Kb)
Parkování u MŠ Zámecká, směrovky na služebnu Policie, žádost o vyhrazené stání, oprava a úprava dopravního značení, parkování v ul. Pošepného, odstranění laviček z Pionýrského parku.
30.09.2014Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 32 (typ: DOC, velikost: 48.00 Kb)
Obecně závazná vyhláška o ochraně veřejného pořádku - povolování výjimek
28.05.2014Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 31 (typ: DOC, velikost: 42.00 Kb)
Vyhláška o ochraně veřejného pořádku, parkoviště u pošty, oprava povrchů místních komunikací a závady na silnicích ve správě KSSLk, problém s bezdomovci
23.04.2014Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 30 (typ: DOC, velikost: 45.50 Kb)
Obecně závazná vyhláška, opravy a údržba komunikací, obnova dopravního značení, parkování v ul. Studentská, očkování zaměstnanců
20.03.2014Zápis z komise doravy a veřejného pořádku č. 29 (typ: DOC, velikost: 38.00 Kb)
Vyhláška o ochraně veřejného pořádku, Dopravní značení - kolečková dráha, Parkování před čp. 988, Oprava výtluků na místnívh komunikacích, Rozmístění nádob na bioodpad
17.02.2014Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 28 (typ: DOC, velikost: 43.00 Kb)
Žádost občanů o azřízení přechodu pro chodce v Hrabačově, umístění dopravního značení, obnobvení DZ na průtahu, označení hran chodníků na náměstí, posunutí kontejnerů u prodejny Tesco , návrh nové vyhlášky
21.01.2014Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 27 (typ: DOC, velikost: 42.50 Kb)
Odvolání a jmenování člena komise, podnět ke zpracování nové vyhlášky, prodej pozemku, parkovací místa, chodník u Normy, stížnost vlastníků čp. 491, dopravní značení v ul. Komenského
08.01.2014Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 26 (typ: DOC, velikost: 37.00 Kb)
Zimní údržba, Úprava chodníku před čp. 1223, Odstranění překážky v ul. Jungmannova, dopravní značení na Masarykově náměstí
08.11.2013Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 25 (typ: DOC, velikost: 38.50 Kb)
Zjištění nových parkovacích ploch, Svislé a vodorovné dopravní značení, Silnice u nové prodejny Norma, Rušení nočního klidu
24.10.2013Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 24 (typ: DOC, velikost: 39.50 Kb)
Zajištění nových parkovacích míst na sídlišti, omezení stání vozidel na průtahu, měření hluku v Hudebním klubu Továrna
12.06.2013Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 23 (typ: DOC, velikost: 37.00 Kb)
Řešení dopravní situace před prodejnou Tesco a u autobusového nádraží, Nové parkovací plochy, Poštovní ulice - veřejná zeleň, Parkoviště u mostu v Dolení ulici
23.04.2013Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 22 (typ: DOC, velikost: 40.00 Kb)
Stížnost majitelů čp. 491, Parkoviště u pošty, Dopreavní značení křižovatky u Zvědavé uličky, Rušení niočního klidu
25.03.2013Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 21 (typ: DOC, velikost: 39.00 Kb)
Zajištění nových parkovacích ploch, Dopravní značení v ul. Roztocká a před MŠ Zámecká, Stížnost Spol. vlastníků jednotek čp. 491, Pořádání motoristické akce, Závady na místních komunikacích
19.02.2013Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 20 (typ: DOC, velikost: 40.00 Kb)
Pořádání motoristické akce, Překážka na ul. Roztocká, Odstranění nefunkčním dopravníchznaček, Dopravní zn. v ul. J. Harracha, Vandalismus ve městě, Zimní údržba, Výtluky na st. silnicích
23.01.2013Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 19 (typ: DOC, velikost: 37.50 Kb)
Dopravní značení v ul. Roztocká, Parkování před ZŠ Zámecká, Výjezd z ul. Na Vrších, Informativní tabule, Zimní sraz turistů
13.12.2012Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 18 (typ: DOC, velikost: 35.50 Kb)
Kontrola realizace návrhovaných dopravních opatření, poděkování členům komise, činnost komise v r. 2013
23.11.2012Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 17 (typ: DOC, velikost: 37.00 Kb)
Informace z pochůzky ze dne 24.10.2012, Parkoviště u pošty, parkování aut Policie ČR před poštou, odstranění starých značek, černá skládka, údržba zeleně
01.11.2012Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 16 (typ: DOC, velikost: 32.50 Kb)
Ukončení členství v komisi, dopravní značení, černá skládka, kontrolní prohlídka města
01.10.2012Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 15 (typ: DOC, velikost: 37.50 Kb)
Petice občanů z ul. Žižkova, Metyšova ulice, Oprava dopravního značení, Koncepce dopravy v okolí prodejny Tesco, černá skládka
23.07.2012Zápis s komise dopravu a veřejného pořádku č. 14 (typ: DOC, velikost: 33.00 Kb)
Připomínky Autoklubu Krakonoš Jilemnice k dopravnímu značení, křižovatka ul. Jar. Havlíčka a Žižkova - clonící zeleň, parkování nákladních vozodel na území města
07.06.2012Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 13 (typ: DOC, velikost: 42.00 Kb)
Dopravní situace u prodejny Tesco, u autobusového nádraží a v ul. Jana Buchara, Metyšova ulice, Vyhrazené stání v ul. Dolení - žádost, Vyhrazené stání na parkovišti v ul. Dolení, Komunikace Kopeček, Zrušení přechodo pro chodce v ul. Krkonošská, Zajištění kulturních aj. akcí, Kontrola dětských hřišť, Veřejná zeleň
17.05.2012Zápis z komise dopravy a veřejnoho pořádku č. 12 (typ: DOC, velikost: 42.50 Kb)
Doporučení radě města - umísťování nového a úprava stávajícího dopravního značení, doprava v ul. Jana Buchara, DZ Spořilov, oprava výtluků vozovek, rušení nočního klidu, problematika bezdomovců, veředjná zeleň - úklid
23.03.2012Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 11 (typ: DOC, velikost: 44.50 Kb)
Řešení dopravní situace v ul. Jana Bucura, před prodejnou Tesco, ul. Jar. Havlíčka, kolem autobusového nádraží, přechod pto chodce v ul Pošepného, Reakce na připomínky občanů, Veřejný pořádek
20.02.2012Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 10 (typ: DOC, velikost: 43.00 Kb)
křižovatka ul. K Vodojemu - ul. Na Výsluní, doprava v ul. Jana Buchara + petice občanů, stání vozidel před prodejnou v ul. Roztocká, parkovací plochy ul. Tkalcovská, doprava na Tyršově náměstí, hodnocení ziimní údržby, kontrola heren
20.01.2012Zápis z komise dopravy a veřejného pořádkz č. 9 (typ: DOC, velikost: 37.50 Kb)
parkování před prodejnou v ul. Roztocká, křižovatka ul. K Vodojem a ul. Na Výsluní, Tyršovo náměstí, ul. Metyšova, řešení dopravy a parkovacích poch před prodejnou Tesco, úprava provozu u autobusového nádraží, zimní údržba chodníku ul. Krkonošská
09.12.2011Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 8 (typ: DOC, velikost: 38.00 Kb)
Údržba chodníku v ul. Krkonošská, parkování před prodejnou v ul. Roztocká, zanačení přechodů pro chodce, parkování zájezdových autobusů, zpomalovací prahy, DZ Tyršova náměstí,úklid dětských hřišť, zajištění provozu WC na autobusovém nádraží
24.10.2011Zápis z komise dopravy a veřejného pořádkuč. 7/2011 (typ: DOC, velikost: 30.50 Kb)
Parkování před prodejnou v ul. Roztocká, parkování před poštou, zklidnění dopravy - přejezdové prahy, veřejné osvětlení, kontrola heren
06.10.2011Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 6/2011 (typ: DOC, velikost: 30.50 Kb)
Přechody pro chodce, dopravní značení, VO, příprava vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejnosti
29.08.2011Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 5/2011 (typ: DOC, velikost: 30.50 Kb)
Přechod v ul. Roztocká, Parkování v ul. Branská, označení přechodů pro chodce na kruhovém objezdu u pošty, likvidace autovraků, vyjádření k ponětům z komise, příprava vyhlášky
01.08.2011Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 4/2011 (typ: DOC, velikost: 853.50 Kb)
Sídliště Spořilov, úprava provozu v lokalitě u nemocnice, nové dopravní značení v ul. Budovatelská, Jar. Havlíčka (Tesco) a Tyršovo náměstí, rušení nočního klidu, dotaz na tajemníka MěÚ
21.06.2011Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 3/2011 (typ: DOC, velikost: 388.50 Kb)
Sídliště Spořilov, parkování u pošty, Tyršovo náměstí, kamiony na Kozinci, ul. Na Vrších a U Potoka
01.06.2011Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 2/2011 (typ: DOC, velikost: 6.32 MB)
Doporučení RM, návrh úpravy provozu u prodejny Tesco, sídliště Spořilov aj., průjezd areálem bývalého pivovaru, veřejné osvětlení, vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
27.04.2011Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 1/2011 (typ: DOC, velikost: 30.00 Kb)
Doporučení RM, parkovací místa pro autobusy, parkování u prodejny Tesco, na sídlišti Spořilov, v ul. Rozocká. Přechody pro chodce
29.12.2010Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 3/10 (typ: DOC, velikost: 34.50 Kb)
Průjezd ul. Kopeček, návrh parkovacích ploch, přechod pro chodce Krkonošská - Intersport, zimní údržba, dotazník z Ministerstva vnitra ČR, kontrola bodů z minulého období
20.09.2010Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 2/10 (typ: DOC, velikost: 36.50 Kb)
veřejný pořádek - konzumace alk. nápojů na veřejnosti, omezení počtu hracích automatů, nepořádek v zámeckém parku, doprava - oprava mostů přes Jilemku, vyhrazená parkovací místa na sídlišti, nové dopravní značení
07.04.2010Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 1/10 (typ: DOC, velikost: 43.00 Kb)
Bezpečná cesta do školy, Přechody pro chodce, Dopravní značení, Kontroly nočních podniků
19.01.2010Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 4/09 (typ: DOC, velikost: 30.00 Kb)
Pasport místních komunikaqcí
19.01.2010Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 5/09 (typ: DOC, velikost: 41.50 Kb)
Nařízení Rady města Jilemnice č. 5/2009 - schůdnost chodníků v zimním období
19.01.2010Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 6/09 (typ: DOC, velikost: 39.00 Kb)
Žádost ZUŠ Jilemnice o rezervaci park. míst, Žádost o rezervaci park. míst u čp. 1193, Parkování v ul. Ambrožova, Regenerace sídliště Spořilov, Označení míst pro přecházení na Masarykově nám., Stížnost a žádost na zajištění veřejného pořádku v ul. Ke Stadionu
05.10.2009Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 2/09 (typ: DOC, velikost: 34.50 Kb)
Dopravní značení, Parkování před SD Jilm
05.10.2009Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 3/09 (typ: DOC, velikost: 38.00 Kb)
Pasport místních komunikací, Řešení situace kolem hracích automatů, Zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti
11.03.2009Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 1/09 (typ: DOC, velikost: 41.50 Kb)
Revitalizace panelového sídliště Spořilov, ul. V Domkách, Okružní křižovatka U Labutě, Podněty pro MěÚ, Herny a výherní automaty
06.01.2009Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 2 (typ: DOC, velikost: 39.50 Kb)
Regenerace sídliště Spořilov, parkovací plochy, změna dopravního značení, nepovolené stání vozidel, křižovatka u Labutě
06.01.2009Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 3 (typ: DOC, velikost: 36.00 Kb)
Veřejný pořádek, hrací automaty, omezení používání petard, nové dopravní značení, přechody pro chodce
21.02.2008Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 1 (typ: DOC, velikost: 87.00 Kb)
Program rozvoje LK, Dopravní řešení prostoru Tyršova náměstí
15.05.2007Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č.2 (typ: DOC, velikost: 51.00 Kb)
Přechody pro chodce ul. Žižkova, spolupráce MěÚ Jilemnice a Policie ČR, stížnost na rušení nočního klidu na Masarykově náměstí, program "Zdravá města"
12.04.2007Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 1 (typ: DOC, velikost: 40.50 Kb)
Stížnost na hluk ul. U Jizerky, nabídka pozemků pod komunikacemi,rušení nočního klidu v ul. V Jilmu.
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.